Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Aktuality

 • V dňoch 16 - 24. júna 2018 sa uskutoční siedma návšteva učiteľov základných a stredných škôl v CERN. Registrovať sa môžete v časti registrácia.

 • V dňoch 17. - 25. júna 2017 sa uskutoční šiesta návšteva učiteľov základných a stredných škôl v CERN. Registrovať sa môžete v časti registrácia.

 • Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN), Ústavom experimentálnej fyziky SAV a Katedrou kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE organizuje dňa 28. 05. 2015 popularizačnú akciu pre stredné školy s názvom: Okná CERN-u dokorán. Séria prednášok expertov z CERN-u a vedcov spolupracujúcich s CERN-om má za cieľ oboznámiť stredoškolákov s najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete.

 • V dňoch 1.júna - 9.júna 2013 sa uskutoční piata návšteva učiteľov základných a stredných škôl v CERN. Registrovať sa môžete v časti registrácia.

 • Dňa 13.12.2011 o 14:00 je plánovaný webcasting seminára z CERNu, kde bude prezentovaný súčasný stav výskumu zameraného na existenciu Higgsovho bozónu.
  Na webcasting sa môžete pripojiť cez: http://webcast.web.cern.ch

 • Dňa 14.4.2011 sa uskutoční seminár účastníkov pobytov v CERN 2007-2010. Hlavným hosťom seminára bude Mick Storr, hlavný koordinátor pobytov učiteľov a ďalších vzdelávacích programov v CERNe.

 • Seminár účastníkov pobytu v CERNe sa uskutoční 11.2.2011 o 9:00 paralelne na PF UPJŠ v Košiciach a FMFI UK v Bratislave.

 • V dňoch 24.apríl - 2.máj 2010 sa uskutoční štvrtá návšteva učiteľov základných a stredných škôl v CERN.

 • Dňa 13. novembra 2009 sa uskutoční stretnutie účastníkov pobytov v CERN (2007, 2008, 2009). Stretnutie bude prebiehať paralelne v priestoroch PF UPJŠ v Košiciach, FMFI UK v Bratislave a EF ZU v Žiline.

 • Od 16. septembra 2009 sa putovná multimediálna výstava Slovenská cesta do mikrokozmu presunula do Múzea dopravy v Bratislave. Ďalšie informácie:
  http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=md_stm#actual

 • V dňoch 13.-19.septembra 2009 sa uskutoční tretia návšteva študentov stredných škôl v CERN.

 • Dňa 4. mája 2009 otvorili výstavu Slovenská cesta do mikrokozmu v Technickom múzeu v Košiciach. Ide o putovnú mulitmediálnu výstavu o CERN, LHC a slovenskej účasti na výskumnom programe LHC, skúmaní počiatku vesmíru.
  http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=stm


© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk