Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Prihlasovací formulár na pobyt v CERN 2020

Meno: *
Priezvisko: *
Dátum narodenia: *
Tituly pred menom: *
Tituly za menom: *
E-mail: *
Škola: *
Adresa školy: *
Počet rokov praxe: *
Priemerný týždenný rozsah výučby F: *
(za posledných 5 rokov)

Získaný stupeň vzdelania: *
(1. , resp. 2. atestácia, rigorózna skúška, PhD.)

Zapojenosť do fyzikálnych súťaží: *
(rok, kategória, umiestnenie)
Fyzikálna olympiáda:
Turnaj mladých fyzikov:
Korešpondenčný seminár:
Iné súťaže:
Absolvované kurzy ďalšieho vzdelávania:
(akreditované kurzy a iné kurzy)

Publikácie v časopisoch:

Vystúpenia na konferenciách, seminároch:
(Didfyz, 2012, Tvorivý učiteľ 2013 a pod.)

Zapojenie do projektov:
(projekt ESF, a iné)

Iné aktivity (vedenie krúžkov, a pod.):
(astronomický krúžok 2012/13 a pod.)

Iné:
( predseda predmetovej komisie F )

* Povinné údaje
Poznámka: Do jedného políčka je možné umiestniť viacero položiek a oddeliť čiarkou.

© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk