Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

História

Študijné pobyty učiteľov

CERN – Ústav časticovej fyziky ako vedecko-výskumná inštitúcia si dobre uvedomuje, aká dôležitá je rola učiteľa v príprave budúcich vedcov, ako aj v oblasti popularizácie vedy. Preto už niekoľko rokov organizuje programy zamerané na ďalšie vzdelávanie učiteľov fyziky, medzi ktoré patria:
  • Physicsteachers@CERN alebo Učitelia fyziky v CERNe, čo je trojdňová konferencia učiteľov fyziky z celej Európy realizovaná v anglickom jazyku.

  • High school teachers programme (HST programme) alebo program pre stredoškolských učiteľov fyziky, čo je trojtýždňový pobyt učiteľov fyziky z celej Európy realizovaný v anglickom jazyku.

  • Národný program
V r. 2006 začal CERN s organizovaním národných programov pre učiteľov fyziky z jednej krajiny. Program vznikol na základe prirodzenej potreby poskytnúť aj učiteľom, ktorí neovládajú anglický jazyk možnosť vzdelávať sa v oblasti časticovej fyziky v rodnom jazyku. Ako celkom prví sa programu zúčastnili maďarskí učitelia fyziky v auguste 2006. Väčšinou sa organizácie ujímajú bývalí účastníci High school teachers programme, ktorí sa takto snažia umožniť aj ďalším učiteľom fyziky zo svojej krajiny zažiť fantastické zážitky, ktoré zažili oni počas troch týždňov pobytu. My sme na túto výzvu zareagovali, a tak sa v apríli 2007 uskutočnil prvý týždňový pracovný pobyt slovenských učiteľov fyziky v CERNe organizovaný tiež bývalou účastníčkou HST programu, RNDr. Zuzanou Ješkovou, PhD.

Študijné pobyty študentov

CERN taktiež venuje veľkú pozornosť študentom, pre ktorých organizuje návštevy rôznych typov:
  • objednané spravidla pol alebo jednodňové prehliadky CERNu, na ktoré sa môžu prihlásiť skupiny stredoškolských študentov so svojimi učiteľmi

  • programy pre študentov vysokých škôl a postgraduálnych študentov (napr. niekoľkomesačné letné školy).
V spolupráci so slovenskými vedcami pracujúcimi v CERN pod vedením RNDr. Karela Šafaříka a s koordinátorom vzdelávacích programov Mickom Storrom Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ organizuje týždenné pobyty študentov gymnázií v CERN. Prvá návšteva sa uskutočnila vo februári 2008.

Ďalšie informácie napr. o tom, ako sa prihlásiť na jednodňovú návštevu CERN s vašimi študentmi nájdete na stránkach CERNu venovaných vzdelávaniu:
http://education.web.cern.ch/education/

© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk