Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Kontakt

RNDr. Zuzana Ješková, PhD.


Oddelenie didaktiky fyziky
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Park Angelinum 9
041 54 Košice
Slovakia

tel.: +421 55 234 6238
zuzana.jeskova@upjs.sk
physedu.science.upjs.sk
ufv.science.upjs.sk

Mick Storr


Coordinator Teacher Support Programmes
DSU/ED
CERN 1211 Geneva 23
Switzerland

mick.storr@cern.ch
education.web.cern.ch/education© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk