Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Na pomoc učiteľom fyziky


Prezentácie o CERNe ppt

Prezentácie obsahujú základné informácie o tom, čo je CERN, kde je CERN, čím sa zaoberajú fyzici v CERNe, ako sa to robí, aplikácie CERN technológií, aktivity CERN v oblasti vzdelávania a pod. (Stiahnite si súbor s názvom prezentacia_cern_sk.zip a rozbaľte ho do konkrétneho adresára a spustite prezentáciu s názvom prezentacia_CERN_sk_1.ppt. Všetky ostatné prezentácie, ktoré sa nachádzajú v tomto adresári sú prepojené s touto prezentáciou.

Zem náš domov © Martin Mojžiš, František Kundracik, Alexandra Mojžišová pdf

Experimentálny učebný text Človek a príroda/tematický celok ZEM náš domov. Materiál nemôže byť v tejto podobe publikovaný alebo inak hromadne šírený. Väčšina obrázkov a časť textov pochádza z verejne prístupných zdrojov, ich použitie v internom materiáli je teda úplne legálne a legitímne, ich verejné použitie však môže byť chránené autorskými právami.

Ako si postaviť hmlovú komoru pdf

Tu nájdete podrobný postup ako môžete s jednoduchými pomôckami zobraziť stopy častíc kozmického žiarenia aj vo vašej triede!

Zahrajme sa s jadrovou fyzikou

Na stránke http://www.fpv.umb.sk/kat/kf/FyzLab/ nájdete sériu didaktických hier pre vyučovanie jadrovej fyziky. Súbory hry_navod.pdf a Pracovne_listy_opis.pdf obsahujú pravidlá a popis týchto hier a súbor pojmova_mapa.png predstavuje pojmovú mapu Štandardného modelu.


© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk