Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Napísali/Povedali sme o CERNeNázov: Súkromné gymnázium vo Švajčiarsku
Autori: Martin Koštál, žiak súkromného gymnázia v Bardejove
Prezentovaný: Bardejovské novosti, 6.10.2015
Priloha: článok

Názov: Kontaktová beseda o popularizácii vedy
Autori: Doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Janka Vrláková, PhD.
Prezentovaný: Rádio Regina Košice, relácia Hosť Rádia Regina - Košice, 9.9.2015 10:05-11:00
Priloha: Nahrávka v archíve Rádia Regina

Názov: V CERNe pod zemou medzi urýchľovačmi
Autori: Mgr. Viera Kováčová
Prezentovaný: školský časopis O1 na SOŠ Ostrovského1, Košice
Priloha: Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Názov: Učiteľ z Michaloviec experimentoval v CERN-e
Autori: RNDr. Jozef Smrek
Prezentovaný: Michalovský Korzár
Priloha: Oficálna stránka

Názov: Spoločný pobyt slovenských a českých učiteľov 2013 v CERNe
Autori: RNDr. Jozef Smrek
Prezentovaný: Stránka mesta Michalovce
Priloha: Oficálna stránka

Názov: Učitelia fyziky v CERNe v Ženeve
Autori: Viera Dzurňáková
Prezentovaný: IČKO, kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves
Priloha: cern_spisska_nova_ves.doc a Oficálna stránka časopisu

Názov: Učitelia a študenti zo Slovenska niekoľkokrát navštívili CERN. Ako ich to ovplyvnilo?
Autori: Zuzana Ješková, Monika Vanyová
Prezentovaný: Československý časopis pro fyziku. - ISSN 0009-0700. - Roč. 62, č. 5-6 (2012), s. 400-404.
Priloha: Oficálna stránka časopisu

Zaregistrujte svoj článok o CERNe a my ho zverejníme na našej stránke

Kontaktná adresa zuzana.jeskova@upjs.sk

© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk