Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Záverečné obhajoby


V dňoch 8.-9.12.2013 sa na PF UPJŠ v Košiciach uskutočnili záverečné obhajoby kurzu Fyzika elementárnych častíc v Ústave časticovej fyziky CERN. V rámci obhajob, ktoré absolvovalo spolu 17 učiteľov z celého Slovenska učitelia – účastníci študijného pobytu v CERN predstavili prezentácie na tému využitia poznatkov získaných v rámci kurzu vo vyučovacom procese.


Prezentácie


Meno autora

Názov prezentácie

Stiahnuť

RNDr. Viera Dzurňáková

Výskum najjemnejšej štruktúry hmoty

zip

Mgr. Slavomír Harabin

Cern a Šrobárka

zip

RNDr. Miroslava Jenisová

Pred Cernom a po Cerne

zip

Mgr. Eva Kazimírová

Spoznávajme spolu CERN

zip

Mgr. Viera Kováčová

Čo by mal žiak strednej školy vedieť o Cerne?

zip

Mgr. Ľubica Letanovská

CERN – najväčšie fyzikálne laboratórium

zip

RNDr Ľuboslava Mižáková

CERN na hodinách fyziky

zip

Mgr. Adriana Parimuchová

Naši a svetoví

zip

Mgr. Monika Planietová

Možnosti oboznamovania žiakov stredných škôl s inovatívnymi vedeckými poznatkami získaných v CERN

zip

Mgr. Juraj Potucký

CERN - brána do mikrosveta

zip

RNDr. Mária Romanová

CERN a stredoškolská fyzika

zip

Mgr Martin Roško

Uplatnenie poznatkov z CERN-u vo výučbe fyziky

zip

RNDr. Mária Szabóová

CERN vzdialený a predsa blízky

zip

Mgr. Martin Varchol

CERN

zip

Mgr. Daniela Waresová

Veda nás baví

zip

Mgr. Ľubomíra Zahumenská

Propagácia CERN v škole

zip

Mgr. Daniela Zanovitová

Cesta za poznaním

zip


V dňoch 9-10.12.2011 sa na PF UPJŠ v Košiciach uskutočnili záverečné obhajoby kurzu Fyzika elementárnych častíc v Ústave časticovej fyziky CERN. V rámci obhajob, ktoré absolvovalo spolu 55 učiteľov z celého Slovenska učitelia – účastníci študijného pobytu v CERN predstavili prezentácie na tému využitia poznatkov získaných v rámci kurzu vo vyučovacom procese.


Prezentácie


Meno autora

Názov prezentácie

Stiahnuť

Mgr. Marek Balážovič

Elementárne o elementárnych

zip

RNDr. Zdenka Baxová

Rozbime si atóm

zip

RNDr. Viera Budinská

Čo by na to povedal Demokritos

zip

RNDr. Ivan Duľa, PhD.

Vôňa a chuť fyziky elementárnych častíc

zip

Mgr. Gabriela Frániková

Zrážky vedy so školou

zip

Mgr. Mária Goláňová

Aplikácia poznatkov z fyziky elementárnych častíc v pedagogickej praxi

zip

Mgr. František Gomboš

Hľadanie záhadnej častice

zip

PaedDr. Ľubomír Hajdanka

Svet elementárnych častíc

zip

RNDr. Anna Hedriková

Informácie z Cernu - motivácia pre ďalšie štúdium

zip

Ing. Jana Hozová

CERN - vznik www

zip

RNDr. Jana Hvizdošová

Dobrodružstvo s Alicou

zip

Mgr. Ľubica Ildžová

Lietajúce častice

zip

Mgr. Marianna Iľkovičová

Európske excelentné výskumné centrá smerujú k mladým

zip

Mgr. Marika Ivanegová

CERN - Elementárne častice

zip

RNDr. Janka Jacečková

Od elementárnych častíc k premennej hviezde

zip

Mgr. Gabriela Jedinaková

Kúzelníci v CERN - Ste ma naučili zviditeľniť častice

zip

RNDr. Anna Jurkechová

CERN a zvyšovanie záujmu o fyziku na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice

zip

Mgr. Zuzana Klaudíniová

Časticová fyzika a CERN na gymnáziu A. Vrábla v Leviciach

zip

Mgr. Stanislav Kozák

Moja cesta za Higgsovým bozónom

zip

RNDr. Eva Kubíková

Ako pomôžu gymnazistovi poznatky o elektrickom a magnetickom poli pri urýchľovačoch a detektoroch

zip

Mgr. Jana Kunčová

Čím sa zaoberajú fyzici v CERNE

zip

Mgr. Jana Legartová

Veda nám chutí

zip

RNDr. Oľga Lissýová

Cesta poznatkov z CERNU do školy

zip

Mgr. Zuzana Mackovjaková

Zážitok s elementárnymi časticami

zip

RNDr. Zuzana Majerčáková

Odraz Cernu v pôsobení učiteľa.

zip

Mgr. Zuzana Martinková

Súčasný fyzikálny obraz sveta

zip

RNDr. Jana Martinkovičová

Očami dokorán

zip

RNDr. Ružena Mrvová

CERN - nielen o elementárnych časticiach

zip

Mgr. Margita Murzová

Z Cernu do školy

zip

Ing. Mária Onuščáková

V zajatí mikrosveta

zip

RNDr. Slavomír Partila

Kozmické počasie vo vzťaku k výskumu CERN

zip

Mgr. Jana Pastieriková

Aj my by sme radi navštívili CERN

zip

Mgr. Katarina Pavlíčková

Študentstvo KGŠM a láska k časticiam

zip

Mgr. Lenka Pavlovská

O krok bližšie k modernej fyzike

zip

PaedDr. Monika Pistovčáková

CERN - moja inšpirácia

zip

Mgr. Monika Planietová

Aktivity žiakov zaujímajúcich sa o nové poznatky vo vede a technike

zip

RNDr. Daniel Polčin, CSc.

Hľadanie Higgsovho bozónu. Malý Big Bang

zip

RNDr. Mária Prnová

Transfer poznatkov z európskeho laboratória CERN do edukačného procesu

zip

RNDr. Tibor Révay

Propagácia výskumu uskutočňovaného v Cerne

zip

RNDr. Mária Rovňaníková

Moja návšteva Cernu

zip

RNDr. Pavol Sedlák

Mikrosvet pre makrosvet

zip

RNDr. Martina Semešiová

Prechádzka CERNom

zip

RNDr. Martin Sendek

CERN-miesto, kde sa hľadajú odpovede...

zip

RNDr. Miriam Šimralová

Ako prišiel CERN na Šrobárku...

zip

Mgr. Ľubomíra Šimurková

CERN- Raz vidieť nestačí...

zip

Mgr. Veronika Štefániková

Častice v pohybe

zip

Mgr. František Strýček

CERN pre školu, škola pre CERN

zip

PaedDr. Zuzana Šuhajová

O CERNE po jeho návšteve

zip

RNDr. Marcel Tkáč

Fyzika elementárnych častíc v medzipredmetových vzťahoch

zip

Mgr. Jana Tkáčová

Fyzika elementárnych častíc ako motivačný faktor pre štúdium prírodovedných predmetov

zip

RNDr. Adriana Trojanovičová

Záhadné častice

zip

Mgr. Libuša Vajdová

CERN - Najlepšie laboratórium na svete aj vďaka Slovákom

zip

PaedDr. Monika Vanyová

Poznávacia cesta do CERNu

zip

Mgr. Jozef Vašičkanin

Elementárne častice v elementárnom vzdelávaní fyziky

zip

PaedDr. Miroslav Vojtek

Vplyv CERNu na stredoškolského fyzikára

zip

Fotografie


foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto
foto foto


© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk