Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Organizácia


2017,2018


Študijné pobyty slovenských učiteľov fyziky v CERN v rokoch 2017, 2018 sa uskutočnili v nasledujúcich termínoch s počtom účastníkov:
18-23.jún 2017, 40 učiteľov
17.-23.jún 2018, 36 učiteľov
Študijné pobyty učiteľov a študentov organizovalo Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Ústav časticovej fyziky v CERN spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou. Financovanie pobytu učiteľov a študentov poskytla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na financovaní sa spolupodieľal Ústav časticovej fyziky v CERN, Slovenská fyzikálna spoločnosť, Výbor pre spoluprácu s CERN a samotní učitelia fyziky.

2013


V roku 2013 sa uskutočnil historicky prvý spoločný študijný pobyt slovenských a českých učiteľov fyziky v CERN v dňoch 1.-9. júna 2013. Pobyt organizovalo Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Ústav časticovej fyziky v CERNe spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.
Na financovaní programu sa spolupodieľal Ústav časticovej fyziky v CERN, Košický samosprávny kraj, Výbor pre spoluprácu Slovenskej republiky s CERN, Slovenská fyzikálna spoločnosť a samotní učitelia fyziky. Pobytu sa zúčastnilo 29 učiteľov fyziky zo Slovenska a 6 učiteľov z Českej republiky.

2008, 2009, 2010


Študijné pobyty slovenských učiteľov fyziky v CERN v rokoch 2008, 2009, 2010 sa uskutočnili v nasledujúcich termínoch s počtom účastníkov:
26.apríla-4.mája 2008, 43 učiteľov
18.-26.apríla 2009, 39 učiteľov
24.apríla -2.mája 2010, 42 učiteľov
Študijné pobyty študentov, ktorí dosiahli významné výsledky v rozličných fyzikálnych súťažiach (napr. Fyzikálna Olympiáda, Turnaj mladých fyzikov, SOČ) sa uskutočnili v nasledujúcich termínoch s počtom účastníkov:
1.-8. november 2008, 35 študentov + 4 učitelia
12.-20. september 2009, 37 študentov + 4 učitelia
18.-26. september 2010, 37 študentov + 3 učitelia

Študijné pobyty učiteľov a študentov organizovalo Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Ústav časticovej fyziky v CERN spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou. Financovanie pobytu učiteľov a študentov poskytla Agentúra na podporu výskumu a vývoja prostredníctvom projektu Študijný pobyt učiteľov prírodných vied SŠ a ZŠ a študentov SŠ v CERN na základe zmluvy č. LPP-0059-07. Na financovaní sa spolupodieľal Ústav časticovej fyziky v CERN, Slovenská fyzikálna spoločnosť, Výbor pre spoluprácu s CERN a samotní učitelia fyziky.

2007-2008


Prvý študijný pobyt slovenských učiteľov fyziky v CERN sa uskutočnil v dňoch 21.-29. apríla 2007.
Študijný pobyt učiteľov organizovalo Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Ústav časticovej fyziky v CERN spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.
Na financovaní programu sa spolupodieľal Ústav časticovej fyziky v CERN, Výbor pre spoluprácu Slovenskej republiky s CERN, Slovenská fyzikálna spoločnosť, ďalší súkromní sponzori a samotní učitelia fyziky. Pobytu sa zúčastnilo 47 učiteľov fyziky z celého Slovenska.

Prvý študijný pobyt študentov stredných škôl v CERN sa uskutočnil v dňoch 16.februára-3.marca 2008.
Študijný pobyt učiteľov organizovalo Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Ústav časticovej fyziky v CERN spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou v spolupráci gymnázií Bajkalská, Bratislava a Alejová a Šrobárova, Košice.
Na financovaní programu sa spolupodieľal Ústav časticovej fyziky v CERN, Slovenská fyzikálna spoločnosť a samotní študenti. Pobytu sa zúčastnilo 43 vybraných študentov z gymnázií: Bajkalská, Bratislava, Alejová, Košice, Šrobárova, Košice.

© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk