Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Program - Február 2008


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Monday - 18.February 2008

9:00

Introduction to CERN / Predstavenie CERNu - Peter Chochula (CERN)


10:00

Visit Microcosm / Návšteva Microcosm


14:00

Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


Tuesday - 19.February 2008

9:00

Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod - Karel Šafařík (CERN)


10:00

Ako sa urýchľujú častice - Karel Šafařík (CERN)


11:00

Návšteva malého urýchľovača - Karel Šafařík (CERN)


14:00

Introduction to ALICE / ALICE experiment - Karel Šafařík (CERN)


15:00

Visit ALICE / Návšteva ALICE - Karel Šafařík (CERN)


Wednesday - 20.February 2008

9:00

Environmental Aspects of Accelerators - the LHC as example / Životné prostredie a urýchľovače - príklad LHC - Pavol Vojtyla (CERN)


10:00

Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci - Marek Domaracky (California Institute of Technology)


11:00

Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra - Juraj Sucik


14:00

Introduction to ATLAS / Experiment ATLAS -Peter Chochula (CERN)


15:00

Visit to ATLAS / Návšteva ATLAS - Mick Storr (CERN)


Thursday - 1.May 2008

9:00

diskusia, vyhodnotenie, záver - Karel Šafařík (CERN)


Odkaz na webovú stránku: http://www.1sg.sk/~danajanc/
© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk