Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Program - April 2008


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Sunday - 27.April 2008

17:00

Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Mick Storr (CERN)


18:00

Introduction to the programme / Predstavenie programu - Mick Storr (CERN)


Monday - 28.April 2008

9:00

Introduction to CERN / Predstavenie CERNu - Karel Šafařík (CERN)


ppt

9:30

Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe - Karel Šafařík (CERN)


10:00

Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci - Marek Domaracky (California Institute of Technology)


ppt

11:00

Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (1) - Martin Mojžiš (Comenius University)


ppt

14:00

Introduction to ATLAS / Experiment ATLAS - Peter Chochula (CERN)


15:30

Visit to ATLAS / Návšteva ATLAS - ( Entrance B )


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Tuesday - 29.April 2008

9:00

Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod (2) - Martin Mojžiš (Comenius Univeristy)


ppt

10:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

11:00

Environmental Aspects of Accelerators - the LHC as example / Životné prostredie a urýchľovače - príklad LHC - Pavol Vojtyla (CERN)


ppt

14:00

Visit Microcosm / Návšteva Microcosm - ( B33 Reception )


14:00

Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru - Joachim Flammer (CERN)


14:00

Teachers Lab Experiments - ( 3 R-002 )


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Wednesday - 30.April 2008

9:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod - Martin MojžIš (Comenius University)


ppt

11:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(1) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


ppt

14:00

Visit Globe of Science and Innovation / Navsteva Glóbusu vedy a inovácie - Karel Šafařík (CERN)


15:00

Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


19:30

Programme Dinner / Vyhodnotenie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


Thursday - 1.May 2008

9:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


ppt

11:00

Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod - Juraj Sucik, Robert Harakaly (CERN)


ppt

14:00

Visit to the Anti-matter factory / Návšteva továrne antihmoty - Mick Storr (CERN)


14:00

Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra - Juraj Sucik


14:00

What did we learn ? What next ? / Čo sme sa naučili? Čo ďalej? - Karel Šafařík (CERN)


17:00

Football / Fotbal - Karel Šafařík (CERN)


Friday - 02.May 2008

9:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (3) - Grygar Jiří (Czech Academy of Sciences)


ppt

10:00

Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX - Bettina Mikulec (CERN) , Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))


ppt

11:00

Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Šafařík (CERN)


ppt

14:00

Introduction to ALICE / ALICE experiment - Karel Šafařík (CERN)


15:30

Visit ALICE / Návšteva ALICE - Karel Šafařík (CERN)


17:00

Programme evaluation / Vyhodnotenie programu - Mick Storr (CERN)


ppt

Saturday - 03.May 2008

8:30

Depart for Chamonix and Slovakia / Odchod - smer Chamonix a Slovensko - Karel Šafařík (CERN), Mick Storr (CERN)
© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk