Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Program - September 2009


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Sunday 13 September 2009

17:00

Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Mick Storr (CERN)


18:00

Introduction to the programme / Predstavenie programu - Mick Storr (CERN)


Monday 14 September 2009

9:00

Introduction to CERN / Predstavenie CERNu - Peter Chochula (CERN)


9:30

Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe - Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

11:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

14:00

Introduction to ALICE / ALICE experiment - Karel Šafařík (CERN)


ppt

15:30

Visit ALICE / Návšteva ALICE


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Tuesday 15 September 2009

9:00

The physics microworld / Fyzika mikrosveta - Gabriela Martinská (Šafarik University)


ppt

10:00

Introduction to symmetry and their importance / Úvod k symetriám a ich význam - Jozef Hanč (Šafarik University)


ppt

11:00

Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod - Karel Šafařík (CERN)


ppt

14:00

Visit Microcosm / Návšteva Mikrokozmu


14:00

Teachers Lab Experiments / Učiteľské laboratórne experimenty


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Wednesday 16 September 2009

9:00

Introduction to accelerators / Úvod do urýchlovačov (1) - Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Symmetries and conservation laws (1) / Symetrie a zákony zachovania (1) - Jozef Hanč (Šafarik University)


ppt

11:00

Introduction to accelerators / Úvod do urýchlovačov (2) - Karel Šafařík (CERN)

ppt

14:00

Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


19:30

Evaluation of the Geneva Treasure Hunt / Vyhodnotenie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


Thursday 17 September 2009

9:00

Grid and supercomputers in science / Grid a superpočítače vo vede - Alexander Dirner (Šafarik University)


ppt

10:00

Symmetries and conservation laws (2) / Symetrie a zákony zachovania (2) - Jozef Hanč (Šafarik University)


ppt

11:00

Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Šafařík (CERN)


ppt

14:00

Introduction to ATLAS / ATLAS experiment - Peter Lichard (CERN)


15:30

Visit ATLAS / Návšteva ATLAS - Peter Lichard (CERN), Karel Šafařík (CERN)


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Karel Šafařík (CERN)


Friday 18 September 2009

9:00

Environmental Aspects of Accelerators - the LHC as example / Životné prostredie a urýchľovače - príklad LHC - Pavol Vojtyla (CERN)


ppt

10:00

Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci - Marek Domaracký (California Institute of Technology)


ppt

11:00

Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX - Bettina Mikulec (CERN) , Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))


ppt

14:00

Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra - Juraj Súčik (CERN)


14:00

Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru - Mick Storr (CERN)


17:00

Programme evaluation / Vyhodnotenie programu - Mick Storr (CERN)


Saturday 19 September 2009

8:30

Depart for Chamonix and Slovakia / Odchod - smer Chamonix a Slovensko
© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk