Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Program - Apríl 2010


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Sunday 25 April 2010

17:00

Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Mick Storr (CERN)


18:00

Introduction to the programme / Predstavenie programu - Mick Storr (CERN)


Monday 26 April 2010

9:00

Introduction to CERN / Predstavenie CERNu - Peter Chochula (CERN)


9:30

Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe - Ladislav Šándor


ppt

10:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(1) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


ppt

11:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(2) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


ppt

14:00

Introduction to ALICE / ALICE experiment - Karel Šafařík (CERN)


ppt

15:30

Visit ALICE / Návšteva ALICE


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


19:00

Football / Futbal - Karel Šafařík (CERN)


Tuesday 27 April 2010

9:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou(3) - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


ppt

10:00

Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod(1) - Martin Mojžiš (Comenius University)


ppt

11:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

14:00

Visit Microcosm / Návšteva Mikrokozmu


14:00

Teachers Lab Experiments / Učiteľské laboratórne experimenty


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Wednesday 28 April 2010

9:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod(2) - Martin Mojžiš (Comenius University)


ppt

11:00

Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci - Marek Domaracký (California Institute of Technology)

ppt

14:00

Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


19:30

Evaluation of the Geneva Treasure Hunt / Vyhodnotenie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


Thursday 29 April 2010

9:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Introduction to Particle Physics / Fyzika častíc - úvod(3) - Martin Mojžiš (Comenius University)


ppt

11:00

Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod - Juraj Súčik, Robert Harakaly (CERN)


12:30

Depart for Chamonix / Odchod - smer Chamonix


Friday 30 April 2010

9:00

Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX - Bettina Mikulec (CERN) , Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))


ppt

11:00

Otázky a odpovede - Karel Šafařík (CERN)


14:00

Introduction to ATLAS / ATLAS experiment - Tomáš Kubeš


ppt

15:00

Visit ATLAS / Návšteva ATLAS


15:00

Visit SM18 / Návšteva SM18


17:00

Programme evaluation / Vyhodnotenie programu - Mick Storr (CERN)


Saturday 1 May 2010

9:00

What did we learn ? What next ? / Čo sme sa naučili? Čo ďalej? - Karel Šafařík (CERN)


09:00

Visit to the PS/LINAC/LEIR / Návšteva továrne PS/LINAC/LEIR - Mick Storr (CERN)


09:00

Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra - Juraj Súčik


13:00

Depart for Slovakia / Odchod - smer Slovensko
© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk