Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Program - September 2010


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Sunday 19 September 2010

17:00

Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Mick Storr (CERN)


18:00

Introduction to the programme / Predstavenie programu - Mick Storr (CERN)


Monday 20 September 2010

9:00

Introduction to CERN / Predstavenie CERNu - Peter Chochula (CERN)


10:00

Slovakia at CERN / Slovensko v CERNe - Peter Chochula (CERN)


ppt

10:30

Introduction to Particle Physics / Úvod do fyziky častíc - (1) - Karel Šafařík (CERN)


ppt

14:00

Introduction to ALICE, CCC / ALICE experiment, CCC - Karel Šafařík (CERN)


ppt

15:30

Visit ALICE / Návšteva ALICE


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Tuesday 21 September 2010

9:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Introduction to Particle Physics / Úvod do fyziky častíc - (2) - Karel Šafařík (CERN)


ppt

11:00

Environmental Aspects of Accelerators - the LHC as example / Životné prostredie a urýchľovače - príklad LHC - Pavol Vojtyla (CERN)


ppt

14:00

Visit Microcosm / Návšteva Mikrokozmu


14:00

Teachers Lab Experiments / Učiteľské laboratórne experimenty


14:00

Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru - Mick Storr (CERN)


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Wednesday 22 September 2010

9:00

Introduction to cosmology / Úvod do kozmológie - Karel Šafařík (CERN)


ppt

10:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) - Peter Chochula (CERN)


ppt

11:00

Otázky a odpovede - Peter Chochula (CERN) , Karel Šafařík (CERN)


14:00

Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


19:30

Evaluation of the Geneva Treasure Hunt / Vyhodnotenie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


Thursday 23 September 2010

9:00

Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci - Marek Domaracký (California Institute of Technology)


ppt

10:00

Introduction to accelerators / Úvod do urýchlovačov - Karel Šafařík (CERN)


ppt

11:00

Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod - Marián Babik (CERN)


ppt

14:00

Introduction to ATLAS / ATLAS experiment - Tomáš Kubeš


ppt

15:00

Visit ATLAS / Návšteva ATLAS


15:00

Visit SM18 / Návšteva SM18


Friday 24 September 2010

9:00

Technology transfer at CERN - example MEDIPIX / Transfer technológií v CERNe - príklad MEDIPIX - Bettina Mikulec (CERN) , Ivan Mikulec (Institut fuer Hochenergiephysik (HEPHY))


ppt

10:00

Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Šafařík (CERN)


ppt

11:00

Programme evaluation / Vyhodnotenie programu - Karel Šafařík (CERN), Mick Storr (CERN)


14:00

Visit to the PS/LINAC/LEIR / Návšteva továrne PS/LINAC/LEIR - Mick Storr (CERN)


14:00

Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra - Juraj Súčik


Saturday 25 September 2010

13:00

Depart for Chamonix and Slovakia / Odchod - smer Chamonix a Slovensko
© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk