Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Program - Jún 2013


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Sunday 2 June 2013

17:00

Welcome Reception / Uvítacia recepcia - Mick Storr (CERN)


18:00

Introduction to the programme / Predstavenie programu - Karel Šafařík (CERN)


Monday 3 June 2013

9:00

Introduction to CERN, Czech Republic and Slovakia at CERN / Predstavenie CERNu, Cesko a Slovensko v CERNe - Peter Chochula (CERN)


10:00

Introduction to particle physics / Uvod do fyziky castic (1) - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela)


pdf

11:00

ALICE experiment / ALICE experiment - Karel Šafařík (CERN)


ppt pdf

14:00

Visit ALICE / Návšteva ALICE


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Tuesday 4 June 2013

9:00

Introduction to Particle Physics / Uvod do fyziky častíc (2) - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela)


pdf

10:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (1) - Peter Chochula (CERN), Karel Šafařík (CERN)


11:00

Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - úvod - Marian Babik (CERN)


ppt pdf

14:00

Visit to the Computer Centre / Návšteva počítačového centra - Vlado Bahyl (CERN), Jozef Podolec (CERN)


14:00

Hands-on Build a Cloud Chamber / Postavme si hmlovú komoru - Zoltan Szillasi (Hungarian Academy of Sciences (HU))


14:00

AD visit / Navsteva anti-hmoty experimentov - Peter Chochula (CERN), Karel Safarik (CERN)


18:00

Lecture Review / Diskusia prednášky - Mick Storr (CERN)


Wednesday 5 June 2013

9:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (2) - Peter Chochula (CERN), Karel Šafařík (CERN)


10:00

Communications in Physics Collaboration / Komunikácia vo fyzikálnej spolupráci - Marek Domaracky (CERN)


ppt pdf

11:00

Introduction to Particle Physics / Uvod do fyziky častíc (3) - Boris Tomasik (Univerzita Mateja Bela)


pdf

14:00

Discover Geneva Treasure Hunt / Hľadanie Ženevského pokladu - Mick Storr (CERN)


19:30

Programme Dinner / Večera - Mick Storr (CERN)


Thursday 6 June 2013

9:00

CMS experiment / CMS experiment - Ivan Mikulec (Austrian Academy of Sciences (AT))


ppt pdf

10:00

CMS visit / Návšteva CMS - Ivan Mikulec (Austrian Academy of Sciences (AT)), Zoltan Szillasi (Hungarian Academy of Sciences (HU)), Noemi Beni (Hungarian Academy of Sciences (HU)), Petr Zejdl (CERN)


14:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (1) - Dr. Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


ppt pdf

15:00

Detectors and Accelerators / Detektory a urýchľovače (3) - Peter Chochula (CERN), Karel Šafařík (CERN)


ppt pdf

16:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) - Dr. Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


17:00

Lecture review / Diskusia prednasky - Mick Storr (CERN)


18:00

Football / Fotbal - Karel Safarik (CERN)


Friday 7 June 2013

9:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (3) - Grygar Jiří (Czech Academy of Sciences)


10:00

Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Šafařík (CERN)


ppt pdf

11:00

Jets in heavy-ion collisions / Jety v zrážkach tažkých iónov - Jiri Dolejsi (Institute of Particle and Nuclear Physics)


ppt pdf

14:00

Visit Microcosm / Návšteva Microcosm - Peter Chochula (CERN), Peter Rosinsky (Comenius University (SK))


14:00

Visit SM18 / Navsteva SM18 - Viliam Senaj (CERN), Dr. Daniel Valuch (CERN)


17:00

Programme evaluation / Vyhodnotenie programu - Mick Storr (CERN)


Saturday 8 June 2013

17:00

Depart for Slovakia / Odchod - smer Slovensko
© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk