Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Program - Jún 2017


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Sunday 18 June 2017

18:00

Welcome Reception/ Uvítacia recepcia - Jeff Wiener (CERN)


18:30

Short tour around CERN's main site/ Krátka prehliadka


19:00

Basics at CERN/ Základné info o CERNe - Jeff Wiener (CERN)


19:30

Dinner / Večera


Monday 19 June 2017

9:00

Introduction to CERN, Slovakia at CERN / Predstavenie CERNu, Slovensko v CERNe - Peter Chochula (CERN)


video

10:00

Particle detectors (1) / Detektory častíc - Peter Chochula (CERN)


video

11:00

Accelarators / Urýchľovače - Karel Šafařík (CERN)


video

13:45

SM18 & LEIR


17:00

Synchrocyclotron


Tuesday 20 June 2017

9:00

Introduction to Particle Physics (1) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela)


video

10:00

Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Šafařík (CERN)


video

11:30

Particle detectors (2) / Detektory častíc - Peter Chochula (CERN)


video

14:00

Cloud Chamber Workshop & Microcosm/GLOBE/ Workshop Hmlová komora & Microcosm


Wednesday 21 June 2017

9:00

Introduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu – úvod - Marián Babik (CERN)


video

10:00

CP violation – NA62 experiment / CP narušenie – experiment NA62 - Michal Kovaľ (CERN)


video

11:30

Introduction to Particle Physics (2) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela)


video

14:00

Geneva Treasure Hunt/ Hľadanie ženevského pokladu


20:00

Official Dinner of the Slovak Teacher Programme 2017/ Spoločenská večera 2017


Thursday 22 June 2017

9:00

Introduction to Particle Physics (3) / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela)


video

10:00

Application of CERN developments / Aplikácie vývoja v CERNe - Peter Chochula (CERN)


video

11:00

CMS experiment / Experiment CMS - Ivan Mikulec (Austrian Academy of Sciences)


video

14:00

CMS Service Cavern/ CMS servisné priestory


17:00

Accelerators in the sky and underground (1)/Urýchľovače na oblohe a pod zemou (1) - Dr. Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


video

Friday 23 June 2017

9:00

Antimatter Factory & Data Centre/Továreň na antihmotu & Datové centrum


11:30

Accelerators in the sky and underground (2) / Urýchľovače na oblohe a pod zemou (2) - Dr. Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


video

14:00

Impact of science on society / Vplyv vedy na spoločnosť - Barbora Bruant Gulejova (CERN)


video

15:15

News from astrophysics / Novinky z astrofyziky - Dr. Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


video

16:30

Conclusion, evaluation / Záver, vyhodnotenie - Jeff Wiener (CERN)


Saturday 24 June 2017

8:30

Departure to Chamonix/ Odchod do Chamonix


10:30

Aguille du Midi
© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk