Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Program - Jún 2018


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Sunday 17 June 2018

18:00

Welcome Reception/ Uvítacia recepcia - Jeff Wiener (CERN)


18:30

Short tour around CERN's main site/ Krátka prehliadka


19:00

Basics at CERN/ Základné info o CERNe - Jeff Wiener (CERN)


19:30

Dinner / Večera


Monday 18 June 2018

9:00

Introduction to CERN, Slovakia at CERN / Predstavenie CERNu, Slovensko v CERNe - Peter Chochula (CERN)


10:00

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


11:30

Particle detectors / Detektory častíc - Peter Chochula (CERN)


13:45

SM18 & LEIR


14:00

SM18


15:00

LEIR


17:00

Synchrocyclotron


Tuesday 19 June 2018

9:00

Introduction to Particle Physics / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela)


10:00

Particle detectors / Detektory častíc - Peter Chochula (CERN)


11:30

Accelerators in the sky and underground / Urýchľovače na oblohe a pod zemou - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences)


14:00

Cloud Chamber Workshop / Workshop Hmlová komora - 143-R-003 - S'Cool LAB


15:30

Microcosm & GLOBE


Wednesday 20 June 2018

9:00

News from astrophysics / Novinky z astrofyziky - Jiří Grygar (Czech Academy of Sciences/ Česká Akadémia Vied)


10:00

Introduction to Particle Physics / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela)


11:30

Introduction to Particle Physics / Úvod do fyziky častíc - Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela)


14:00

Geneva Treasure Hunt/ Hľadanie ženevského pokladu


20:00

Official Dinner of the Slovak Teacher Programme 2018/ Spoločenská večera 2018


Thursday 21 June 2018

9:00

AMS & CCC


10:00

AMS & CCC


11:00

Accelarators / Urýchľovače - Karel Šafařík (CERN)


14:00

Heavy-ion Physics or Small Bang / Fyzika ťažkých iónov alebo malý tresk - Karel Šafařík (CERN)


15:00

CMS experiment / Experiment CMS - Ivan Mikulec (Austrian Academy of Sciences / Rakúska Akadémia Vied)


16:00

CIntroduction to GRID Computing / Počítanie pomocou GRIDu - Marian Babik (CERN)


Friday 22 June 2018

9:00

Antimatter Factory & Data Centre/Továreň na antihmotu & Datové centrum


11:00

Application of CERN developments / Aplikácie vývoja v CERNe - Peter Chochula (CERN)


14:00

Q&A/ Otázky a odpovede


14:45

What's next?/ Čo ďalej? - Jeff Wiener (CERN)


15:15

Certificates and build your own CERN goodie bag/ Odovzdávanie certifikátov a propagačných materiálov CERNu


Saturday 23 June 2018

8:30

Departure to Chamonix/ Odchod do Chamonix


10:30

Montenevres, Mere de Glace
© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk