Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Aktivity na SlovenskuRNDr. Karel Šafařík, CSc. Relativita - načo to potrebujeme? (16.november 2016, 13:00) video pdf

Popularizačná prednáška o histórii nášho chápania relativity. Existuje niekoľko teórií relativity.
Sústredíme sa na Einsteinovu špeciálnu teóriu relativity.
A nakoniec ... jej interpretácie - nie vždy správne.

Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto

Foto

Foto Foto Foto Foto Foto


Okná CERN-u dokorán (28.máj 2015 )

Program stretnutia:

9:00 - 9:10 Otvorenie evo  

9:10 - 9:40 Slovensko v CERN-e
K. Šafařík (CERN) evo   ppt

9:40 - 10:10 K čomu potrebujeme Higgsov bozón?
P. Stríženec (ÚEF SAV) evo   ppt

10:10 – 10:40 K počiatkom Vesmíru: cesta tam a späť
I. Králik (ÚEF SAV) evo   pdf

10:40 - 11:00 Prestávka

11:00 – 11:30 Ako sa riadia obrie experimenty v CERN-e
P. Chochula (CERN), J. Jadlovský (FEI TUKE) evo   ppt

11:30 – 12:00 Cesta do CERN-u cez počítač
V. Bahýl (CERN), M. Vaľa (ÚEF SAV) evo   ppt

12:00 – 12:30 Elektronika v experimentoch a úloha inžinierov v CERN-e
P. Lichard (CERN), J. Bán (ÚEF SAV) evo   ppt

12:30 – 12:45 Študenti a CERN
Z. Ješková (ÚFV PF UPJŠ), J. Vrláková (ÚFV PF UPJŠ) evo   ppt

12:45 – 13:15 Diskusia evo  


Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto

Foto

Foto Foto Foto Foto Foto


Seminár účastníkov pobytu v CERNe 2013 (2.október 2013 )

Program stretnutia:

8:30 - 9:00 Stretnutie účastníkov

9:00 - 9:30 Študijný pobyt učiteľov 2013– spoločný slovensko-český týždeň v CERNe
Doc.RNDr. Zuzana Ješková, PhD., PF UPJŠ Košice
Odovzdávanie certifikátov a DVD účastníkom CERN 2013 ppt

9:30 - 10:30 Experimenty na LHC v CERNe a pôvod hmotnosti
RNDr. Karel Šafařík, CSc., CERN ppt

10:30 - 11:00 Prestávka

11:00 – 11:45 Metodický úvod do analýzy dát z experimentu ATLAS na LHCRNDr. Igor Parnahaj, PF UPJŠ Košice

12:00 – 13:30 Analýza reálnych dát z experimentu ATLAS,RNDr. Igor Parnahaj, RNDr. Janka Vrláková, PhD., RNDr. Adela Kravčáková, PhD., PF UPJŠ Košice

13:30 – 14:00 Obed

16:30 Zhrnutie výsledkov
Diskusia k záverečnej obhajobe
Záver stretnutia


Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto

Foto

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto Foto Foto


Seminár účastníkov pobytu CERN 2007-2010 (14.apríl 2011)

Program stretnutia:

15:00 - 15:15 Stretnutie účastníkov

15:15 – 16:00 CERN – Research, Innovation and Education
Mick Storr, hlavný koordinátor pobytov učiteľov v CERN

16:00 - 16:30 Diskusia o možných perspektívach pobytov v CERN

16:30 Záver stretnutia

Linky na záznam seminára:

CERN – Research, Innovation and Education Mick Storr   evo   ppt


Foto Foto
Foto Foto
Foto Foto

FotoSeminár účastníkov pobytu v CERNe 2010 ( 11.február 2011 )

Program stretnutia:

8:30 - 9:00 Stretnutie účastníkov

9:00 - 9:30 Študijné pobyty učiteľov a študentov v CERNe – po troch rokoch projektu
RNDr. Zuzana Ješková, PhD., PF UPJŠ Košice
Odovzdávanie certifikátov a DVD účastníkom CERN 2010

9:30 - 10:30 Svet elementárnych častíc
Doc. RNDr. Július Vanko, CSc., FMFI UK Bratislava

10:30 - 11:00 Prestávka

11:00 – 11:45 Rok 2010 na LHC
RNDr. Ivan Králik, CSc., ÚEF SAV Košice

12:00 – 13:30 Prehliadka laboratórií jadrovej fyziky
FMFI UK Bratislava, ÚEF SAV Košice

13:30 – 14:00 Obed

14:00 - 14:30 Záver stretnutia

Linky na záznam seminára:

Študijné pobyty učiteľov a študentov v CERNe RNDr. Zuzana Ješková, PhD.   evo   ppt

Svet elementárnych častíc Doc. RNDr. Július Vanko, CSc., FMFI UK Bratislava   evo  

Rok 2010 na LHC RNDr. Ivan Králik, CSc., ÚEF SAV Košice   evo   ppt

Záver stretnutia RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., RNDr. Marián Kireš, PhD., PF UPJŠ Košice   evo   pptSeminár účastníkov pobytu v CERNe 2009 ( 13. november 2009 )

Program stretnutia:

8:30 - 9:00 Stretnutie účastníkov

9:00 - 9:45 Študentské a učiteľské návštevy CERNu. Ako sa odrážajú pobyty v školskej praxi?
RNDr. Zuzana Ješková, PhD., PF UPJŠ Košice
Odovzdávanie certifikátov a DVD účastníkom CERN 2009

9:45 - 10:30 LHC: čo sa stalo a kedy začne urýchľovať
RNDr. Karel Šafařík, CSc., CERN

10:30 - 11:00 Prestávka

11:00 – 11:30 Úvodná prednáška k aktivite Masterclasses pre učiteľov
Prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc., PF UPJŠ Košice
Doc. RNDr. Július Vanko, PhD. FMFI UK Bratislava

11:30 – 13:00 Masterclasses pre učiteľov

13:00 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 Spoločné vyhodnotenie Masterclasses

14:30 Záver stretnutia

Linky na záznam seminára:

Študentské a učiteľské návštevy CERNu RNDr. Zuzana Ješková, PhD.   evo   ppt

LHC, čo sa stalo a kedy začne urýchlovať RNDr. Karel Šafařík, CSc.   evo   ppt

Úvodná prednáška k aktivite Masterclasses pre učiteľov Prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.   evo   ppt

Metodický úvod Bc.Michal Dančo   evo   pptSeminár účastníkov pobytu v CERNe 2008 ( 3. október 2008 )

Program stretnutia:

8:30 - 9:00 Stretnutie účastníkov

9:00 - 9:30 Pobyty v CERNe. História a perspektívy.
RNDr. Zuzana Ješková, PhD., PF UPJŠ Košice
Odovzdávanie certifikátov a DVD účastníkom CERN 2008

9:30 - 10:10 Moderné trendy vo fyzike vysokých energií
RNDr. Jozef Urbán, CSc. , PF UPJŠ Košice

10:10 - 10:40 Aktuálne o CERNe
RNDr. Ladislav Šándor, CSc., Ústav experiment. fyziky SAV Košice

10:40 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:00 Aktivita v laboratóriu „Opäť si postavme hmlovú komoru“

12:00 – 13:00 Aktivity v laboratóriu jadrovej fyziky

13:00 – 13:30 Diskusia o využívaní poznatkov získaných v CERNe vo vyučovaní fyziky.
Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. , FMFI UK Bratislava

13:30 Záver stretnutia

Linky na záznam seminára:

Dopoludnia evo

Popoludní evo

© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk