Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Účastníci - Apríl 2007


06/201806/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Mgr. Beáta Balciarová
RNDr. Zuzana Baliaková
Mgr. Mária Čellárová
PaedDr. Šárka Dobrotová
RNDr. Ivan Duľa
Mgr. Ľubomír Galuščák
Mgr. František Gomboš
Mgr. Ľubica Gomolčáková
RNDr. Matej Gonda
RNDr. Dagmar Hasičková
RNDr. Irena Herrmannová
RNDr. Mária Horváthová
RNDr. Janka Jacečková
Mgr. Peter Kelecsenyi
Mgr. Zuzana Klaudiniová
Mgr. Jana Kobulská
Mgr. Brigita Korekáčová
Mgr. Mária Kubalová
Mgr. Andrea Kvorková
Mgr. Zdenka Lacková
RNDr. Zuzana Majerčáková
Mgr. Petra Mišková
Mgr. Anna Nemsilová
RNDr. Daniela Obyšovská
Mgr. Tomáš Pidík
Kristína Pidíková
PaeDr. Monika Pistovčáková Petrasová
Mgr. Vladimir Plašek
RNDr. Gabriela Podracká
Mgr. Tatiana Pohorelská
RNDr. Michal Polaček
h.doc.,RNDr. Daniel Polčin, CSc.
RNDr. Tibor Revay
RNDr. Pavol Sedlák
RNDr. Martin Sendek
RNDr. Mária Smreková
Mgr. Ľubomíra Šimurková
RNDr. Jozef Topor
RNDr. Adriana Trojanovičová
Mgr. Ľubica Tušanová
PaedDr. Monika Vanyová
PaedDr. Helena Vargová
RNDr. Marián Kireš, PhD.
doc. RNDr. Ján Degro, PhD.
Viera Mižáková
RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.
RNDr. Zuzana Ješková, PhD.


Foto

Mgr. Beáta Balciarová
Gymnázium,
Hostinského 3,
97901 Rimavská Sobota,
beabal@pobox.sk


© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk