Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Účastníci - Apríl 2008


06/201806/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


RNDr. Alica Backová
Mgr. Igor Baran
RNDr. Zdenka Baxová
Mgr. Monika Bebejová
Mgr. Stanislav Biľo
Mgr. Juraj Čief
Mgr. Gabriela Čurková
Mgr. Alexander Czarich
Mgr. Michal Dobranský
RNDr. Matilda Džubáková
Ing. Nadežda Fedorová
Mgr. Gabriela Franiková
Mgr. Marián Glaubic
RNDr. Beáta Guteková
PaedDr. Henrieta Halušková
RNDr. Anna Hedriková
RNDr. Jana Hvizdošová
Mgr. Soňa Chalupková
Mgr. Gabriela Jedináková
RNDr. Anna Jurkechová
Mgr. Anna Kankulová
Mgr. Radoslav Klepáč
RNDr. Erika Kočišová
RNDr. Ľudmila Kostková
Mgr. Vlasta Kupčíková
Mgr. Anna Lechmanová
Mgr. Jozef Mačo
RNDr. Ružena Mrvová
Mgr. Katarína Pavlíčková
RNDr. Pavol Rapavý
Mgr. Mária Repôňová
Mgr. František Strýček
Mgr. Zuzana Sumilasová
Mgr. Stanislav Šimkovič
Mgr. Zuzana Šuhajová
RNDr. Eva Trebatická
RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.
Mgr. Jozef Vasičkanin
Mgr. Viera Vidová
Mgr. Rastislav Adamek
doc. RNDr. Ján Degro, PhD.
RNDr. Jozef Hanč, PhD.
RNDr. Zuzana Ješková, PhD.


Foto

RNDr. Alica Backová
Gymnázium ul. 1.mája 2,
911 35 Trenčín,
backova@glstn.sk


© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk