Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Účastníci - November 2008


06/201806/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Ladislav Bačo
Ján Bogár
Zuzana Cocuľová
Bruno Cuc
Juraj Čurpek
Samuel Dobák
Eduard Eiben
Eugen Hruška
Ľubomír Jagoš
Mária Keiferová
Marek Klučár
František Koľvek
Jakub Kovács
Andrea Lešková
Michal Maixner
Lenka Matejovičová
Matej Melo
Dušan Nemec
Marcel Német
Peter Pokoraczki
Martin Polačko
Libuš Reveszová
Tomáš Sabadoš
Michal Šefčík
Michal Síkora
Matej Šimlovič
Filip Sládek
Peter Sluka
Marián Špánik
Martin Urban
Ľubomír Urbančok
Peter Vanya
Emil Varga
Matej Veis
Dávid Vendel
Mgr. Rastislav Adamek
RNDr. Marián Kireš, PhD.
PaedDr. Ľubomír Konrád
Dagmar Lobodová
Jana Mesterová
doc. RNDr. Ľubomír Tóth, CSc.


Foto

Ladislav Bačo
Gymnázium Poštová 9,
040 01 Košice
lacike3.14@centrum.sk


© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk