Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Účastníci - Apríl 2009


06/201806/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Dorota Černíková
Jaroslav Durec
Marta Gocníková
Martina Gondová
Jana Hozová
Marianna Iľkovičová
Renáta Kincelová
Roman Klepáč
Jarmila Komorová
Stanislav Kozák
Eva Kubíková
Jana Legartová
Oľga Lissyová
Oľga Ludvíková
Anton Lukáč
Zuzana Mackovjaková
Zuzana Martinková
Margita Murzová
Jana Novotná
Mária Onuščáková
Lenka Pavlovská
Peter Polák
Mária Prnová
Martin Roško
Iveta Šatanková
Martina Semešiová
Miriam Šimralová
Tatiana Sroková
Libuše Štrbianová
Anna Stremeňová
Miroslav Telepovský
Jana Tkáčová
Ján Urbančok
Adriana Vargová
Miroslav Vojtek
Eva Vysopalová
Mária Wožniaková
Rastislav Adamek
Zuzana Ješková


Foto

Dorota Černíková
ZŠ Kežmarská
Košice
dcernik@centrum.sk


© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk