Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Účastníci - Apríl 2010


06/201806/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Marek Balážovič
Anton Baran
Jana Barbieriková
Katarína Barillová
Daniela Benčatová
Ľubica Blahušiaková
Pavla Boháčová
Jaroslava Borovská
Viera Budinská
Daniela Ďurišová
Tatiana Fintová
Mária Gregušová
Ľubomír Hajdanka
Viera Hladká
Ľubica Ildžová
Marika Ivanegová
Iveta Kaščáková
Judita Kravcová
Mária Kučerová
Stanislav Kudlačák
Jana Kunčová
Ľubica Letanovská
Milan Marinčák
Agáta Marinčáková
Jana Martinkovičová
Eva Molnárová
Slavomír Partila
Jana Pastieriková
Mária Rovňaníková
Miloš Smetana
Zuzana Synaková
Jana Šafranová
Veronika Štefániková
Augustín Šutta
Marcel Tkáč
Libuša Vajdová
Ida Valachová
Eva Vančová
Martin Varchol
Marta Vicenová
Ľubomíra Zahumenská
Zuzana Žiačková


Foto

© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk