Menu

Sipka Home
Sipka História
Sipka Organizácia
Sipka Účastníci
Sipka Program
Sipka Aktuality
Sipka Fotogaléria
Sipka Na pomoc učiteľom
Sipka Aktivity na Slovensku
Sipka Záverečné obhajoby
Sipka Registrácia
Sipka Napísali/Povedali sme
Sipka Žiacke exkurzie
Sipka Kontakt

Účastníci - Jún 2018


06/2018 |  06/2017 |  06/2013 |  09/2010 |  04/2010 |  09/2009
04/2009 |  11/2008 |  04/2008 |  02/2008 |  04/2007


Mária Bačová
Zuzana Baloghová
Iveta Bradová
Baja Havrilová
Anna Hedriková
Ingrid Horkavá
Peter Horváth
Ivona Ihlárová
Priska Kállayová
Edita Kissová
Vladimír Korček
Alica Kortišová
Slávka Kráľová
Štefan Krištofčák
Marta Krutáková
Nadežda Kulová
Sabina Lehocká
Pavol Macko
Jozef Mačo
Zuzana Majerčáková
Anna Medviďová
Libuša Michaliková
Eva Mokráňová
Iveta Molnárová
Iveta Mudrochová
Štefan Palušek
Katarína Pániková
Jarmila Repaská
Valéria Schererová
Jana Šošovičková
Viera Stupáková
Stanislav Suchý
Eva Tchuriková
Dana Vážanová
Anna Vlčeková
Libuša Vrbjárová

Foto

Mária Bačová
SOŠ polytechnická Humenné
Humenné
bacova.maria@gmail.com


© 2008 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk