Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Aktivity projektu

Rok 2012:

3.9. - 6.9. 2012 19. konferencia slovenských fyzikov – Prešov, prezentácia projektu a jeho výsledkov– Interactive Activities from Physics for Basic-School Pupils.

1.7. - 6.7. 2012WCPE - The World Conference on Physics Education - Istanbul, prezentácia projektu a jeho výsledkov Don‘t be afraid of Physics – Interactive Activities from Physics for Basic-School Pupils.

25.6. 2012 Študentská konferencia žiakov základných škôl - prezentácie prác žiakov v rámci projektu, ktorá sa uskutočnila v posluchárni P01 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. (program).

19.6. 2012 Realizácia aktivít Silové účinky magnetického poľa, Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie Exkurzia do Spoločného magnetického laboratória ÚEF SAV a PF UPJŠ - zariadenie MPMS, ktoré umožňuje meranie magnetizácie v rozsahu teplôt 1.8 K až 400 K v magnetických poliach s indukciou až do 5 T. – žiaci zo Základnej školy Slovinky.

22.5. 2012 Realizácia aktivity Magnetický fázový prechod - žiaci zo Základnej školy Kežmarská 30, Košice.

14.5. 2012 Realizácia aktivity Tajomstvo čiernej skrinky - žiaci z Gymnázia v Krompachoch. Po realizácii aktivity exkurzia na PF UPJŠ.

10.5. 2012 Realizácia aktivity Zvuk - žiaci zo Základnej školy Bernolákova 16, Košice.

26.4. 2012 Realizácia aktivity Tajomstvo čiernej skrinky – na Základnej škole Staničná 13, Košice.

19.4. 2012 Realizácia aktivity Skúmajme pohyby okolo nás – žiaci zo Základnej školy s materskou školou Smolník.

16.4. - 18.4. 2012 Festival fyziky 2012: Tvorivý učiteľ fyziky, Smolenice – prezentácia aktivít projektu.

27.3. 2012 Realizácia aktivity Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie – žiaci zo Základnej školy Bernolákova 16, Košice.

22.3. 2012 Realizácia aktivity Magnetický fázový prechod - žiaci zo Základnej školy Trebišovská 10, Košice/

22.3. 2012 Realizácia aktivity Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie – žiaci zo Základnej školy Staničná 13, Košice.

15.3. 2012 Realizácia aktivít Zvuk, Meranie účinnosti spotrebiča pri varení – žiaci zo Základnej školy s materskou školou Smolník.

14.3. 2012 Realizácia aktivity Tajomstvo čiernej skrinky – žiaci zo Základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave.

9.3. 2012 Realizácia aktivít Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie – 2x Ako skáče lopta, čo dokážu dve – 2x – žiaci zo Základnej školy Lesnícka 1, Prešov.

8.3. 2012 Realizácia aktivity Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie – žiaci zo Základnej školy Staničná 13, Košice.Rok 2011:

1.12. 2011 Realizácia aktivity Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie - 2x. Interaktívna prednáška Environmentálny prístup z pohľadu fyziky – 2x - žiaci zo ZŠ J. Švermu 6 v Michalovciach.

30.11. 2011 Realizácia aktivity Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie – žiaci zo ZŠ Bukovecká 17, Košice.

29.11. 2011 Realizácia aktivity Tajomstvo čiernej skrinky – žiaci zo Základnej školy Bernolákova 16, Košice.

27.10. 2011 Realizácia aktivity Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie – žiaci kvarty z Gymnázia v Krompachoch. Po realizácii aktivity exkurzia na PF UPJŠ.

13.10. 2011 Workshop pre učiteľov fyziky základných škôl – Interaktívne aktivity pre žiakov ZŠ – prezentácia a praktická realizácia interaktívnych aktivít v priestoroch ÚFV PF UPJŠ – účasť 11 učiteľov fyziky zo základných škôl z Košíc a Košického kraja.(pozvánka)

23.9. 2011 účasť na najväčšej vedeckej show v Košiciach Noc výskumníkov - predvádzanie zaujímavých experimentov z elektriny a magnetizmu, interaktívne pokusy, výroba fyzikálnych hračiek v dielni pre deti.

25.8. 2011 Prezentácia aktivít projektu v rámci dielne pre učiteľov Interaktívne aktivity pre žiakov základných škôl počas XXXIV. Vanovičových dní, ktoré sa konali na Gymnázium Konštantínova 2, Prešov. Celkove sa dielne zúčastnilo 26 učiteľov z celého Slovenska, ktorí si aj prakticky vyskúšali jednotlivé aktivity.
https://sites.google.com/site/vanovicovedni/2011-presov/program

24.6. 2011 Študentská konferencia žiakov základných škôl - prezentácie prác žiakov v rámci projektu, ktorá sa uskutočnila v posluchárni P01 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. (program)

14.6. 2011 Realizácia aktivity Silové účinky magnetického poľa – žiaci zo Základnej školy s materskou školou Smolník.

13.6. 2011 Realizácia aktivít: Tajomstvo čiernej skrinky (2x), Meranie účinnosti spotrebiča pri varení čaju, Meranie hluku v prostredí (2x), Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie, Ako funguje veda a tento svet – žiaci zo Základnej školy Slovinky. ( odkaz )

6.6. 2011 Realizácia aktivít: Tajomstvo čiernej skrinky (2x), Meranie účinnosti spotrebiča pri varení čaju, Meranie hluku v prostredí (2x) – žiaci zo Základnej školy Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

2.6. 2011 Realizácia aktivity Tajomstvo čiernej skrinky – žiaci zo Základnej školy Park Angelinum 8, Košice.

31.5. 2011 Realizácia aktivity Skúmajme pohyby okolo nás – žiaci zo Základnej školy Kežmarská 30, Košice .

28.5. 2011 Piknik naukowy Varšava (najväčšia hromadná akcia na popularizáciu vedy pre širokú verejnosť v Európe) – prezentácia interaktívnych aktivít pre žiakov pripravených v rámci riešenia grantového projektu ( odkaz )

24.5. 2011 Realizácia aktivity Hustota vzduchu – žiaci z Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce. ( odkaz )

12.5. 2011 Realizácia aktivity Tajomstvo čiernej skrinky – žiaci zo Základnej školy s materskou školou Smolník. ( odkaz )

12.4. - 15.4. 2011 Festival fyziky 2011: Tvorivý učiteľ fyziky, Smolenice – prezentácia aktivít projektu ( odkaz )

1.4. 2011 Realizácia aktivity Ako dýchame, alebo dýchanie človeka z pohľadu fyziky a biológie – žiaci zo Základnej školy s materskou školou Smolník.

30.3. 2011 Realizácia aktivity Hustota vzduchu – žiaci zo Základnej školy Park Angelinum 8, Košice.Rok 2010:

14.12. 2010 Študentská konferencia projektov žiakov zo základných aj stredných škôl, ktorá sa uskutočnila v aule ÚEF SAV v Košiciach.

19. 11. 2010 Pozvaná prednáška v rámci popularizácie fyziky na ZŠ – Základná škola Jenisejská 22, Košice – Fyzika zábavne; Hračky vo vyučovaní fyziky – interaktívne prednášky s realizáciou experimentov pre žiakov VI., VII. a IX. ročníka.

10.11. 2010 Deň otvorených dverí na pracoviskách ÚEF SAV – v priebehu dňa navštívilo laboratóriá okolo 200 študentov z košických aj mimokošických škôl.

8. 10. 2010 Workshop pre učiteľov fyziky základných škôl – Interaktívne aktivity pre žiakov ZŠ – prezentácia a praktická realizácia interaktívnych aktivít v priestoroch ÚFV PF UPJŠ a ÚEF SAV – účasť 15 učiteľov fyziky zo základných škôl z Košíc a Košického kraja.(pozvánka)

1. 10. 2010 Exkurzia žiakov IX. ročníka ZŠ J.Švermu 6, Michalovce – realizovanie aktivít Tajomstvo čiernej skrinky, Ako hlučno je v našom okolí?, Meranie účinnosti spotrebiča pri varení čaju, Skúmajme pohyby okolo nás.

24. 9. 2010 Noc výskumníkov v OC Optima ukážky zaujímavých interaktívnych pokusov z magnetizmu – pilotné overenie pripravenej aktivity, výroba fyzikálnych hračiek v dielni pre deti.

21. 6. 2010 Exkurzia žiakov IX. ročníka ZŠ a MŠ Smolník – ukážka fyzikálnych experimentov a pilotné overenie časti pripravovaných aktivít.

18. 6. 2010 Exkurzia žiakov VII. ročníka ZŠ Staničná 13, Košice – ukážka fyzikálnych experimentov a pilotné overenie časti pripravovaných aktivít.

27. 5. 2010 Exkurzia žiakov VI. a VII. ročníka ZŠ Slobody 1, Košice – ukážka fyzikálnych experimentov a pilotné overenie časti pripravovaných aktivít.

13. 4. 2010 Seminár pre učiteľov základných škôl (doprovod riešiteľov krajského kola fyzikálnej olympiády, kategórie E) - predstavenie grantového projektu Nebojte sa fyziky - oboznámenie učiteľov s harmonogramom a aktivitami projektu.

1. 2. 2010 Celomestský metodický deň pre učiteľov fyziky základných škôl – predstavenie grantového projektu Nebojte sa fyziky
  • oboznámenie učiteľov s harmonogramom a aktivitami projektu
  • ukážka environmentálnych experimentov k aktivitám projektu

© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk