Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Aktuality

 • Pripravujeme nové aktivity
 • 28.9. 2012 – Noc výskumníkov – najväčšia vedecká show v Košiciach OC Optima ( Program )
 • 25.6.2012 Študentská konferencia žiakov základných škôl - prezentácie prác žiakov v rámci projektu, PF UPJŠ v Košiciach( Pozvánka ).
 • 13.10. 2011 Workshop pre učiteľov fyziky – PF UPJŠ
 • 23.9. 2011 – Noc výskumníkov – najväčšia vedecká show v Košiciach OC Optima
 • 24.8. - 26.8. 2011 - XXXIV. Vanovičove dni – Gymnázium Konštantínova 2, Prešov ( odkaz )
 • 24.6.2011 Študentská konferencia žiakov základných škôl - prezentácie prác žiakov v rámci projektu, PF UPJŠ v Košiciach.
 • 12.4. - 15.4. 2011 Festival fyziky 2011: Tvorivý učiteľ fyziky, Smolenice
 • 14.12.2010 Študentská konferencia projektov žiakov zo základných aj stredných škôl, ÚEF SAV v Košiciach.
 • 10.11.2010 Deň otvorených dverí na pracoviskách ÚEF SAV
 • 8.10.2010 Workshop pre učiteľov fyziky základných škôl – Interaktívne aktivity pre žiakov základných škôl
 • 1.2.2010 metodický deň učiteľov fyziky – oboznámenie s projektom
 • 1.9.2009 začiatok projektu

© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk