Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Project
Sipka Project objectives
Sipka Project activities
Sipka How to get involved
Sipka News
Sipka For teachers
Sipka Publications
Sipka Project team
Sipka Contact
Sipka Photo gallery

News

 • Pripravujeme nové aktivity
 • 28.9. 2012 – Noc výskumníkov – najväčšia vedecká show v Košiciach OC Optima ( Program )
 • 25.6.2012 Študentská konferencia žiakov základných škôl - prezentácie prác žiakov v rámci projektu, PF UPJŠ v Košiciach( Pozvánka ).
 • 13.10. 2011 Workshop pre učiteľov fyziky – PF UPJŠ
 • 23.9. 2011 – Noc výskumníkov – najväčšia vedecká show v Košiciach OC Optima
 • 24.8. - 26.8. 2011 - XXXIV. Vanovičove dni – Gymnázium Konštantínova 2, Prešov ( odkaz )
 • 24.6.2011 Študentská konferencia žiakov základných škôl - prezentácie prác žiakov v rámci projektu, PF UPJŠ v Košiciach.
 • 12.4. - 15.4. 2011 Festival fyziky 2011: Tvorivý učiteľ fyziky, Smolenice
 • 14.12.2010 Študentská konferencia projektov žiakov zo základných aj stredných škôl, ÚEF SAV v Košiciach.
 • 10.11.2010 Deň otvorených dverí na pracoviskách ÚEF SAV
 • 8.10.2010 Workshop pre učiteľov fyziky základných škôl – Interaktívne aktivity pre žiakov základných škôl
 • 1.2.2010 metodický deň učiteľov fyziky – oboznámenie s projektom
 • 1.9.2009 začiatok projektu

© 2010 Faculty of Science Pavol Jozef Šafárik University in Košice, All Rights Reserved by adaras.sk