Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Riešiteľský kolektív


Riešiteľský kolektív projektu

Vedúci projektu
RNDr. Onderová Ľudmila, PhD., PF UPJŠ

Členovia kolektívu
doc. RNDr. Degro Ján, CSc., PF UPJŠ
doc. RNDr. Kireš Marián, PhD., PF UPJŠ
doc. RNDr. Ješková Zuzana, PhD., PF UPJŠ
RNDr. Hanč Jozef, PhD., PF UPJŠ
RNDr. Mihalik Marián, CSc., ÚEF SAV
RNDr. Zentková Mária, CSc., ÚEF SAV

© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk