Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Výstupy

rok 2012

Príspevky a vystúpenia na konferenciách a popularizačných akciách:
 • Onderová, Ľ., Ondera , J: Zaujímavé experimenty na vyučovanie fyziky, Príspevok na konferencii Festival fyziky 2012, Tvorivý učiteľ fyziky, 15.4. -18.4.2012, Smolenice http://sfs.sav.sk/festival2012.html
 • Onderová,Ľ., Ješková, Z., Kireš,M: Don’t be afraid of Physics – Interactive activities from Physics for basic-school pupils – The 2012 World Conference on Physics Education, July 1-6, 2012, Istanbul http://www.wcpe2012.org/index.html
 • Onderová, Ľ., Ondera , J: Niekoľko nápadov pre vyučovanie fyziky IV., Príspevok na konferencii Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, MFF UK Praha, 31.8. - 2.9. 2012 http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/2012/cz/
 • Onderová, Ľ.: Interactive activities from Physics for basic-school pupils Príspevok na 19.konferencii slovenských fyzikov, Prešov, 3.9 – 6.9.2012 http://sfs.sav.sk/19konfsl.html


rok 2011

Príspevky a vystúpenia na konferenciách a popularizačných akciách:
 • Onderová, Ľ.: Interaktívne aktivity pre žiakov ako prostriedok vzdelávania učiteľov, Príspevok na konferencii Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov, Prešov, 24.11 – 25.11.2011, http://fyzika.unipo.sk/wp-content/files/konferencia2011/menu.html
 • Onderová, Ľ.: Interaktívne aktivity pre žiakov ZŠ – začiatok cesty k budúcej vedeckej kariére?, Príspevok na konferencii Quo Vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, 7.11. – 9.11.2011, Mladí vedci Slovenska,o.z., Bratislava, 2011, ISBN 978-80-970496-6-9, str.17 -22
 • Onderová, Ľ., Ondera , J: Zaujímavé nápady pre vyučovanie fyziky., Príspevok na konferencii Veletrh nápadu učitelu fyziky 16, UP Olomouc, 2011, str. 192 – 198, ISBN 978-80-244-2894-9
 • Onderová,Ľ., Ješková, Z., Kireš,M., Degro,J., Hanč,J., Zentková, M., Mihalik,M.: Nebojte sa fyziky – poster, 15. Piknik naukowy ,Varšava, 28.5.2011. http://www.youtube.com/watch?v=_AiD-rk9Chs
 • Onderová, Ľ., Ondera , J: Fyzika zaujímavo, Príspevok na seminári Tvorivý učiteľ fyziky IV, 12.4. -15.4.2011, Smolenice., Národný festival fyziky 2011,SFS Bratislava,2011, str.174 – 179, ISBN 978-80-970625-3-8 http://sfs.sav.sk/smolenice/prispevky.htm


rok 2010

Príspevky a vystúpenia na konferenciách:
 • Onderová, Ľ.: Interaktívne aktivity z fyziky ako prostriedok rozvoja kľúčových kompetencií, Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy, Košice, 4.11 – 5.11.2010.
 • Onderová, Ľ., Ješková, Z., Kireš, M., Hanč, J., Degro, J.: Nebojte sa fyziky alebo interaktívne aktivity pre žiakov základných škôl, Medzinárodná konferencia Didfyz 2010, 20. – 23. október 2010
 • Degro, J.: Zdroje svetla, Príspevok na konferencii Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, Praha, 3.9.- 5.9.2010
 • Onderová, Ľ.: Niekoľko nápadov na vyučovanie fyziky III., Príspevok na konferencii Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, Praha, 3.9.- 5.9.2010
 • Onderová, Ľ., Ondera , J: Školská fyzika a LED, Seminár Tvorivý učiteľ fyziky, 4.5.-7.5.2010, Smolenice

© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk