Menu

Sipka Domov
Sipka Aktuality
Sipka 2011
Sipka 2012
Sipka 2013
Sipka O nás
Sipka Partnerstvo Sciencenet
Sipka Prečo Sciencenet
Sipka Projekt APVV
Sipka Výstupy
Sipka Softvér
Sipka Prednášky
Sipka Publikácie
Sipka Foto
Sipka Audio a video
Sipka Akreditovaný kurz
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt

Vitajte!


Nachádzate sa na aktualizovaných stránkach siete škôl Sciencenet, ktorého centrom je Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a členmi, resp. partnermi sú stredné, resp. základné školy. Primárnou úlohou tejto siete je podpora prírodovedného vzdelávania na školách hlavne vo východoslovenskom regióne, ale aj na Slovensku.

Aktivity Sciencenet, ktoré sa rozbehli 2011, sa sústreďujú na všetky stupne vzdelávania (ZŠ, SŠ, VŠ) a na všetkých, ktorých sa to týka (žiaci, učitelia, rodičia). Konkrétne ide o aktívnu spoluprácu medzi PF UPJŠ a školami:"
  • pre popularizáciu prírodných vied a matematiky
    (spoločné realizovanie dní vedy, popularizačných a informačných prednášok, resp. dní otvorených dverí pre žiakov, rodičov a učiteľov na pôde PF UPJŠ alebo škôl)
  • vo vzdelávaní v prírodných vedách a matematike
    (školenia pre učiteľov s orientáciou na popularizáciu a zvládnutie nových atraktívnych spôsobov výučby, resp. na zvyšovanie ich kariérneho rastu)
  • pre prácu s talentovanými žiakmi v rámci SOČ, FO, TMF
    (inštruktáže, exkurzie, konzultácie pre týchto žiakov a ich učiteľov s cieľom podchytiť talenty)
Sieť Sciencenet vznikla v roku 2009 a to na základe partnerstva Sciencenet. Infraštruktúra partnerstva sa začala budovať v roku 2009 a plne sa vytvorila v rokoch 2009-2013 v rámci popularizačného projektu APVV LPP–0134–09:
Podpora vedy a prírodovedného vzdelávania na stredných školách východoslovenského regiónu prostredníctvom partnerstva SCIENCENET


© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk