Menu

Sipka Domov
Sipka Aktuality
Sipka 2011
Sipka 2012
Sipka 2013
Sipka O nás
Sipka Partnerstvo Sciencenet
Sipka Prečo Sciencenet
Sipka Projekt APVV
Sipka Výstupy
Sipka Softvér
Sipka Prednášky
Sipka Publikácie
Sipka Foto
Sipka Audio a video
Sipka Akreditovaný kurz
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt

Popularizačné akcie Sciencenet 2011


Aktivity v oblasti práce s učiteľmi a rodičmi

Dátum: 17.12.2011
Názov aktivity: Návšteva Paláca zázrakov s interaktívnymi exponátmi s popularizačnou tématikou vedy
Zodpovedné osoby: M. Kireš
Miesto konania: Budapešť
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 32

Dátum: 3.11.2011
Názov aktivity: Metóda Učíme sa navzájom s digitálnymi technológiami v praxi
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Šoltésove dni, FMFI UK v Bratislave
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 80

Dátum: 13.10.2011
Názov aktivity: Školenie pre učiteľov – Ikonografické modelovanie vo výučbe a popularizácii
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: PF, UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 11

Dátum: 25.8.2011
Názov aktivity: Stimulácia záujmu o fyziku s využitím environmentálnych experimentov, workshop pre učiteľov
Zodpovedné osoby: J. Degro
Miesto konania: Vanovičove dni, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Počet realizácií: 4x
Počet účastníkov: 60

Dátum: 16.6.2011
Názov aktivity: Didaktický pohľad na moderné pomôcky vo vyučovaní a popularizácii fyziky, prednáška pre učiteľov
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Metodické centrum v Prešove
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 40

Dátum: 16.6.2011
Názov aktivity: XFEL a jeho význam pre posilnenie interdisciplinarity vo vede, prednáška pre učiteľov
Zodpovedné osoby: P. Sovák
Miesto konania: Metodické centrum v Prešove
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 40

Dátum: 4.3.2011
Názov aktivity: Školenie pre učiteľov – E-hlasovanie vo výučbe a popularizácii
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 12

Dátum: 3.3.2011
Názov aktivity: Školenie pre učiteľov – Ikonografické modelovanie vo výučbe a popularizácii
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 9

Dátum: 1.3.2011
Názov aktivity: Školenie pre učiteľov – Ikonografické modelovanie vo výučbe a popularizácii
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium P.O. Hviezdoslava Kežmarok
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 12

Dátum: 28.2.2011
Názov aktivity: Školenie pre učiteľov – E-hlasovanie vo výučbe a popularizácii
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium P.O. Hviezdoslava Kežmarok
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 16

Dátum: 10.2.2011
Názov aktivity: Informačné stretnutie s vedením školy a koordinátorom pre partnerstvo s UPJŠ
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium J.A. Raymana v Prešove
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 5

Dátum: 10.2.2011
Názov aktivity: Informačné stretnutie s vedením školy a koordinátorom pre partnerstvo s UPJŠ
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 4

Dátum: 3.2.2011
Názov aktivity: Informačné stretnutie s vedením školy a koordinátorom pre partnerstvo s UPJŠ
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 5

Dátum: 3.2.2011
Názov aktivity: Informačné stretnutie s vedením školy a koordinátorom pre partnerstvo s UPJŠ
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium P.O. Hviezdoslava Kežmarok
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 4

Aktivity v oblasti práce s talentovanou mládežou

Dátum: 11.5.2011
Názov aktivity: Beseda a diskusia s učiteľmi o nových metódach práce s talentovanými žiakmi
Zodpovedné osoby: J. Hanč, M.Kireš
Miesto konania: PF, UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 8

Dátum: 11.5.2011
Názov aktivity: Popularizačná exkurzia do laboratórií Ústavu fyzikálnych vied
Zodpovedné osoby: J. Hanč a zástupcovia laboratórií
Miesto konania: PF, UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 62

Dátum: 19.4.2011
Názov aktivity: Prípravné stretnutie k fyzikálnej olympiáde – Newtonova mechanika –pilotné testovanie nových foriem
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: PF, UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 32

Dátum: 29.3.2011
Názov aktivity: Prípravné stretnutie k fyzikálnej olympiáde – Kmity a vlny –pilotné testovanie nových foriem
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: PF, UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 16

Popularizačné aktivity pre žiakov a rodičov stredných a základných škôl - prednášky, dni otvorených dverí, dni vedy

Dátum: 11.11.2011
Názov aktivity: Environmentálne experimenty - Deň otvorených dverí
Zodpovedné osoby: J. Degro
Miesto konania: Gymnázium Trebišovská, Košice
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 50

Dátum: 14.10.2011
Názov aktivity: Environmentálne experimenty
Zodpovedné osoby: J. Degro
Miesto konania: Gymnázium Trebišovská, Košice
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 90

Dátum: 8.9.2011
Názov aktivity: Hypericín – liek proti rakovine? prednáška z biológie
Zodpovedné osoby: V. Sačková
Miesto konania: PF UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 380

Dátum: 8.9.2011
Názov aktivity: Čo robiť, keď sa vo vašej blízkosti potuluje puma alebo načo je dobrá zoológia, prednáška z biológie
Zodpovedné osoby: A. Čanady
Miesto konania: PF UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 380

Dátum: 28.6.2011
Názov aktivity: LHC- najväčší vedecký experiment všetkých čias
Zodpovedné osoby: A. Dirner
Miesto konania: PF UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 580

Dátum: 28.6.2011
Názov aktivity: Mobilný telefón – brána do sveta vedy
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: PF UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 580

Dátum: 13.6.2011
Názov aktivity: Ako chladne kakao alebo ako zisťujú dobu vraždy kriminalisti
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: PF UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 15

Dátum: 20.5.2011
Názov aktivity: Ako zbúchať vlastné Gúgle na kolene, prednáška z informatiky
Zodpovedné osoby: J. Haleš
Miesto konania: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 180

Dátum: 20.5.2011
Názov aktivity: Zlatý rez a slnečnica, prednáška z matematiky a biológie
Zodpovedné osoby: R. Novotný
Miesto konania: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 180

Dátum: 20.5.2011
Názov aktivity: Ako môžeme vidieť ušami alebo prečo sú netopiere také škaredé
Zodpovedné osoby: J.Hanč
Miesto konania: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 180

Dátum: 20.5.2011
Názov aktivity: Fyzikálne faktory v prostredí okolo nás, prednáška z fyziky a ekológie
Zodpovedné osoby: J. Degro
Miesto konania: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 180

Dátum: 19.5.2011
Názov aktivity: Ako môžeme vidieť ušami alebo prečo sú netopiere také škaredé
Zodpovedné osoby: J.Hanč
Miesto konania: Gymnázium J.A. Raymana v Prešove
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 180

Dátum: 19.5.2011
Názov aktivity: Ako zbúchať vlastné Gúgle na kolene, prednáška z informatiky
Zodpovedné osoby: R. Novotný
Miesto konania: Gymnázium J.A. Raymana v Prešove
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 180

Dátum: 19.5.2011
Názov aktivity: Na začiatku bol Platón ..., prednáška z matematiky
Zodpovedné osoby: T. Madaras
Miesto konania: Gymnázium J.A. Raymana v Prešove
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 180

Dátum: 19.5.2011
Názov aktivity: Nanoveda – od fyziky k biovedam (nano je cool!), prednáška z fyziky a biológie
Zodpovedné osoby: A. Feher
Miesto konania: Gymnázium J.A. Raymana v Prešove
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 180

Dátum: 18.5.2011
Názov aktivity: Ako môžeme vidieť ušami alebo prečo sú netopiere také škaredé, prednáška z fyziky, biológie a matematiky
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 200

Dátum: 18.5.2011
Názov aktivity: Vesmír pod röntgenom, prednáška z astronómie a fyziky
Zodpovedné osoby: R. Gális
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 200

Dátum: 18.5.2011
Názov aktivity: Úloha o koze, prednáška z matematiky
Zodpovedné osoby: J. Doboš
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 200

Dátum: 18.5.2011
Názov aktivity: Nanoveda – od fyziky k biovedam (nano je cool!), prednáška z fyziky a biológie
Zodpovedné osoby: A. Feher
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 200

Dátum: 17.5.2011
Názov aktivity: Ako zbúchať vlastné Gúgle na kolene, prednáška z informatiky
Zodpovedné osoby: R. Novotný
Miesto konania: Gymnázium P.O. Hviezdoslava Kežmarok
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 80

Dátum: 17.5.2011
Názov aktivity: Ekologický pohľad na moderné magnetické materiály, prednáška z fyziky a ekológie
Zodpovedné osoby: J. Füzer
Miesto konania: Gymnázium P.O. Hviezdoslava Kežmarok
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 80

Dátum: 17.5.2011
Názov aktivity: Deň s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach: Ako vyhrať NIM, prednáška z matematiky
Zodpovedné osoby: M.Horňák
Miesto konania: Gymnázium P.O. Hviezdoslava Kežmarok
Počet realizácií: 3x
Počet účastníkov: 80

Dátum: 16.4.2011
Názov aktivity: Aké uplatnenie má v spoločnosti prírodovedec?, Informačná prednáška pre rodičov
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium J.A. Raymana v Prešove
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 100

Dátum: 16.4.2011
Názov aktivity: Prečo je prospešné študovať prírodné vedy?, Informačná prednáška pre rodičov
Zodpovedné osoby: P. Sovák
Miesto konania: Gymnázium J.A. Raymana v Prešove
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 100

Dátum: 17.3.2011
Názov aktivity: Newtonova mechanika alebo mohol spiderman naozaj zastaviť metro?, prednáška z fyziky
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium J.A. Raymana v Prešove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 90

Dátum: 15.3.2011
Názov aktivity: Prečo je prospešné študovať prírodné vedy?, Informačná prednáška pre rodičov
Zodpovedné osoby: P. Sovák
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 120

Dátum: 15.3.2011
Názov aktivity: Aké uplatnenie má v spoločnosti prírodovedec?, Informačná prednáška pre rodičov
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 120

Dátum: 15.3.2011
Názov aktivity: "Deň s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach: Počítačová integratívna biológia pre začiatočníkov, prednáška z informatiky, biológie a fyziky"
Zodpovedné osoby: J. Uličný
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 150

Dátum: 15.3.2011
Názov aktivity: Ako môžeme vidieť ušami alebo prečo sú netopiere také škaredé, prednáška z fyziky, biológie a matematiky
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 150

Dátum: 15.3.2011
Názov aktivity: Ako rozumne ukladať dáta, prednáška z informatiky
Zodpovedné osoby: M. Šumák
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 150

Dátum: 15.3.2011
Názov aktivity: Spravodlivé delenie koláča, prednáška z matematiky
Zodpovedné osoby: E.Pillárová
Miesto konania: Gymnázium L. Stockela v Bardejove
Počet realizácií: 2x
Počet účastníkov: 150

Dátum: 4.2.2011
Názov aktivity: Deň otvorených dverí – Aké uplatnenie má prírodovedec?
Zodpovedné osoby: J. Hanč
Miesto konania: PF, UPJŠ, Košice
Počet realizácií: 1x
Počet účastníkov: 22

© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk