Festival fyziky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky


Festival je určený učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako vyučovanie fyziky skvalitniť. Zameraný je predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré stimulujú žiacky záujem o fyziku.Na festivale sa zúčastnia aj účastníci medzinárodných festivalov „Science on Stage“, vysokoškolskí učitelia, členovia Terminologickej komisie SFS ako aj ďalší pozvaní hostia.Festival je organizovaný Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.SFS

http://sfs.sav.sk/