Festival fyziky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky III


Tvorivosť je jedným zo zásadných atribútov od ktorého závisí úspech akejkoľvek činnosti. Pedagogický proces bez tvorivosti sa stáva nudným pre pedagógov a nezaujímavý pre študentov. Fyzika je disciplína, ktorej všetky objavy spočívajú na tvorivosti ľudí, ktorí chcú lepšie pochopiť prírodné deje, ich kauzálnu spojitosť a ich dôsledky pre rozvoj civilizácie. Vo výučbe fyziky a z nej odvodených prírodných a technických vied sa nedostatok tvorivosti prejavuje oveľa markantnejšie ako vo vedách s humanitným, či spoločenským zameraním. Dôležitú úlohu tu hrajú tvorivé osobnosti učiteľov, ktoré vedia aj dávno známe poznatky podávať ďalej tak, aby vyvolali osobnú túžbu po poznaní a tvorivosti u svojich poslucháčov.Festival je organizovaný Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.SFS

http://sfs.sav.sk/