Informácie


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky IX, Národný festival fyziky 2016


Vydavateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť


Typ: Zborník príspevkov


Editori:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.Rok vydania: 2017

Rozsah: 153 strán

Náklad: 100 ks

Tlač: Equilibria, s.r.o., KošiceISBN


Tlačená verzia: 978-80-89855-02-5
PDF verzia: 978-80-89855-03-2

EAN


Tlačená verzia: 9788089855025
PDF verzia: 9788089855032