Informácie


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky, Národný festival fyziky 2008


Vydavateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosťTyp: Zborník príspevkovEditori:

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.

RNDr. Marián Kireš, PhD.Rok vydania: 2008

Rozsah: 180 strán

Náklad: 80 ks

Tlač: PF UPJŠ KošiceISBN 978-80-969124-6-9

Čiarový kód

EAN 9788096912469


APVV

Zborník bol vydaný s podporou projektu APVV LPP-0192-06 Objavujme krásy fyziky