Informácie


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky II, Národný festival fyziky 2009


Vydavateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť


Typ: Zborník príspevkov


Editori:

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.

RNDr. Marián Kireš, PhD.Rok vydania: 2009

Rozsah: 167 strán

Náklad: 100 ks

Tlač: Equilibria, s.r.o., KošiceISBN 978-80-969124-8-3

Čiarový kód

EAN 9788096912483


APVV

Zborník bol vydaný s podporou projektu APVV LPP-0192-06 Objavujme krásy fyziky