Informácie


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky VI, Národný festival fyziky 2013


Vydavateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť


Typ: Zborník príspevkov


Editori:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.Rok vydania: 2013

Rozsah: 288 strán

Náklad: 150 ks

Tlač: Equilibria, s.r.o., KošiceISBN 978-80-971450-0-2


Čiarový kód

EAN 9788097145002


Pansophia          Astronyx PC     APVV Science On Stage

Zborník bol vydaný s podporou projektu APVV LPP-0223-09 Veda na scéne Slovensko