Informácie


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky VII, Národný festival fyziky 2014


Vydavateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť


Typ: Zborník príspevkov


Editori:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.Rok vydania: 2015

Rozsah: 268 strán

Náklad: 150 ks

Tlač: Equilibria, s.r.o., KošiceISBN 978‐80‐971450‐3‐3


Čiarový kód

EAN 9788097145033


Pansophia          Astronyx PC     APVV     Sails Science On Stage

Zborník bol vydaný s podporou projektu 7.RP. SAILS No: 2890085: www.sails‐project.eu