Príspevky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyziky IXÚLOHA UČITEĽA FYZIKY V PROCESE TVORBY DIGITÁLNYCH VZDELÁVACÍCH OBJEKTOV

Lukáš Bartošovič, Peter Demkanin

PDF

TRACE VELOCITIES AND WAVEFRONT OF A ROTATING LIGHT BEAM

Max (Igor) Bazovsky

PDF

HÁDANKA O KEMPE RIDDLE

Max (Igor) Bazovsky

PDF

AKTIVITY MODELUJÚCE VEDECKÚ PRÁCU V RÁMCI TÉMY ODRAZ A ROZPTYL SVETLA

Ágnes Bazso, Miroslava Urbašíková

PDF

MOTIVAČNÉ ŠTUDENTSKÉ AKTIVITY – HORENIE ŽELEZA

Jozef Beňuška

PDF

VEDECKÝ TÁBOR AKO NÁSTROJ MOTIVÁCIE PRE FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE

Mária Bilišňanská, Marián Kireš

PDF

POZORUJEME HOLOGRAM S POUŽITÍM TABLETU?

Jakub Čevajka, Klára Velmovská

PDF

VYUČOVANIE ASTRONÓMIE U NÁS A VO SVETE

Mária Csatáryová

PDF

MERANIE TEPLOTNÉHO SÚČINITEĽA ELEKTRICKÉHO ODPORU KOVOV POMOCOU NEODYMOVÉHO MAGNETU

Simona Dudáková, Petra Králiková, Boris Lacsný

PDF

FYZIKÁLNE MERANIE A SPRACOVANIE NAMERANÝCH DÁT V PRÍPRAVE BUDÚCICH LEKÁROV

Viera Haverlíková

PDF

PRÍPAD PRE FYZIKU - TRASOLÓGIA

Viera Haverlíková

PDF

MOŽNOSTI APLIKÁCIE INTERAKTÍVNYCH DEMONŠTRÁCIÍ VO VYUČOVANÍ FYZIKY

Peter Horváth

PDF

BÁDATEĽSKÉ ZRUČNOSTI ŽIAKOV

Zuzana Ješková, Brigita Balogová, Marián Kireš

PDF

ASTRONOMIE: OD ZNAMÉHO K NEPŘEDSTAVITELNÉMU

Ota Kéhar

PDF

BÁDATEĽSKÉ PRÍRODOVEDNÉ LABORATÓRIUM STEELPARK KOŠICE

Marián Kireš, Mária Bilišňanská

PDF

INTERAKTÍVNA TABUĽA AKO AKTIVIZUJÚCI PROSTRIEDOK VO VYUČOVANÍ FYZIKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Tünde Kiss, Klára Velmovská

PDF

ROZVÍJAME ZRUČNOSŤ ŽIAKOV ZŠ POSTUPOVAŤ PODĽA NÁVODU

Katarína Krišková, Marian Kireš

PDF

LUKOSTREĽBA A VÝUČBA MECHANIKY NA GYMNÁZIÁCH

František Kundracik

PDF

SPÔSOBILOSTI POZOROVAŤ A MERAŤ VO VYUČOVANÍ FYZIKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Viera Lapitková, Petra Vnuková, Martina Hodosyová, Vladimír Šebeň

PDF

VIAZANÉ BÁDANIE V ÚLOHÁCH TMF

Lucia Mišianiková, Marián Kireš

PDF

PARK TMAVEJ OBLOHY VEĽKÁ FATRA

Pavol Rapavý, Peter Begeni

PDF

NÁVRATY K PROJEKTU DIELNE 1

Vladimír Šebeň, Viera Lapitková

PDF

EKOLOGICKÉ SVIETENIE

Iveta Štefančínová

PDF

NÁVRH IMPLEMENTÁCIE MATEMATICKÉHO MODELOVANIA DO VÝUČBY FYZIKY NA GYMNÁZIU

Veronika Timková, Zuzana Ješková

PDF

PODPORA KVALITY VYUČOVANIA TVORBOU MATERIÁLOV PREPOJENÝCH NA UČEBNICE FYZIKY

Klára Velmovská

PDF

PILOTNÉ OVERENIE VYUŽITIA INTERAKTÍVNYCH PREDNÁŠKOVÝCH DEMONŠTRÁCIÍ VO VYUČOVANÍ FYZIKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Jarier Wannous, Peter Horváth

PDF