Recenzia


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyziky IXPríspevky prešli odbornou recenziou.Recenzenti:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.Za jazykovú úpravu zodpovedajú autori príspevkov.Zborník príspevkov

Vydala Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, Bratislava.Editori:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.