Recenzia


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyziky IIPríspevky prešli odbornou recenziou.Recenzenti:

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.

RNDr. Marián Kireš, PhD.

RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

RNDr. Alexander Dirner, CSc.

RNDr. František Franko, PhD.Za jazykovú úpravu zodpovedajú autori príspevkov.Vydala Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, Bratislava.Editori:

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.

RNDr. Marián Kireš, PhD.