KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Tvorivý učiteľ fyziky


Dátum akcie: 2008-12-09

Zborník príspevkov z pracovného seminára, ktorý sa konal dňa 22.-25. jún 2008 v Kongresovom centre SAV Smolenice. Zborník je spracovaný v elektronickej podobe na tejto adrese zborník.

Príspevky prešli odbornou recenziou.

Recenzenti:
RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.
RNDr. Marián Kireš, PhD.
RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
RNDr. Alexander Dirner, CSc.
RNDr. František Franko, PhD.

Za jazykovú úpravu zodpovedajú autori príspevkov.

Vydala Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Editori:
RNDr. Dalibor Krupa, CSc., D.Phil.
RNDr. Marián Kireš, PhD.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-12-09  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved