KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Zamestnanci ÚFV PF UPJŠ organizujú vedecký tábor PhysEduCamp pre študentov stredných škôl


Dátum akcie: 2015-06-22

V rámci riešenia projektu Comenius LLP: ScienceCamp, pripravili pracovníci ODF ÚFV, doktorandi TVF a študenti učiteľstva v kombinácii s fyzikou pre žiakov stredných škôl 5-dňový vedecký tábor PhysEduCamp (Lepšie ako ležať doma na PECi), ktorý sa uskutoční v penzióne Medvedica, Štrba v termíne 22. - 26. 06. 2015.

V rámci dlhoročnej spolupráce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže Strojárska v Košiciach a ďalších partnerov, bolo doteraz zorganizovaných šesť letných škôl na témy: „Zoznamovací Workshop“, „Galileo by sa čudoval“, „Veľká sila malých častíc“, „Neznáme kozmické žiarenie“ a „Voda a vzduch v pohybe“, „Alternatívne zdroje energie“. Veľký ohlas a pozitívne reakcie boli podnetom pokračovať a zorganizovať takéto podujatie aj v roku 2015. Projekt Comenius LLP: ScienceCamp, ktorého je PF UPJŠ partnerom, umožnil nielen nadviazať na tradíciu letných škôl, ale aj skvalitňovať prácu s mládežou, využívať medzinárodné skúsenosti a napomáhať mladým ľudom pri objavovaní krás prírodovedného vzdelávania.

Cieľom vedeckého tábora PhysEduCamp je ukázať žiakom, že fyzikálne vzdelávanie je tvorivou činnosťou, získané vedomosti a spôsobilosti majú široké uplatnenie v každodennom živote a že profesia učiteľa fyziky dokáže naplniť zmysel života a prinášať uspokojenie zo zodpovednej a profesionálnej činnosti. Preto zameranie vedeckého tábora bolo zvolené smerom k fyzikálnemu vzdelávaniu, práci učiteľa fyziky a štúdiu učiteľstva.

Zo 61 prihlásených žiakov z 20 škôl bolo na základe motivačného listu a odporúčania učiteľa fyziky vybraných 28 účastníkov vedeckého tábora.

Účastníci budú realizovať množstvo netradičných pokusov, meraní, prezentácií, didaktických hier, fyzikálnych súťaží ale aj relaxačných programov a poznávacie výlety. Lektormi budú študenti učiteľstva, doktorandi Teórie vyučovania fyziky a pracovníci ODF.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2015-06-22  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved