KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK


Dátum akcie: 2016-03-31

Bc. Martin Uličný
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
ŠTÚDIUM NÍZKOENERGETICKÝCH STAVOV GEOMETRICKY FRUSTROVANÝCH SYSTÉMOV

Bc. Lívia Lederová
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
SPINOVÁ ANIZOTROPIA V NÍZKOROZMERNÝCH KVANTOVÝCH MAGNETIKÁCH

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 31.03.2016 o 13:30 hod.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-02  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved