KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK


Dátum akcie: 2016-04-14

Bc. Oleg Shylenko
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
POTLÁČANIE SUPRAVODIVOSTI ŠTUDOVANÉ SKENOVACOU TUNELOVOU MIKROSKOPIOU A SPEKTROSKOPIOU

Bc. Andrii Kliuikov
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
EXPERIMENTÁLNE ŠTÚDIUM NÍZKOROZMERNÝCH MAGNETOV

Bc. Ján Kušnír
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
(p, T, H) FÁZOVÝ DIAGRAM VYBRANÝCH SUPRAVODIČOV

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 14.04.2016 o 13:30 hod.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2016-03-02  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved