KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


ILL-Slovensko - nové možnosti využitia rozptylu neutrónov


Dátum akcie: 2009-01-23

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás týmto pozvať na seminár „ILL-Slovensko – nové možnosti využitia rozptylu neutrónov“ organizovaný pri príležitosti pripojenia sa Slovenska k iniciatíve CENI. Táto iniciatíva zahŕňajúca Rakúsko, Česko, Maďarsko a Slovensko bola vytvorená s cieľom získať prístup k experimentálnemu vybaveniu Institutu Laue-Langevin (ILL) v Grenobli (www.ill.eu).
Tento ústav disponuje v súčasnosti najvýkonnejším zdrojom neutrónov (reaktorom) a je v ňom inštalovaná široká paleta koncových staníc určených na experimenty z oblasti difrakcie, spektroskopie, malouhlového rozptylu a podobne. Vďaka usporiadaniu experimentálnych staníc je možné vykonávať experimenty aj za veľmi nízkych či vysokých teplôt, vysokých tlakov, či v magnetických poliach. Cieľom semináru je oboznámenie odbornej verejnosti s možnosťami ILL a diskusie s jeho pracovníkmi. Seminár sa koná v priestoroch Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciadňa 23.1.2009.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke semináru www.saske.sk/ill-sk.
Organizátori môžu sprostredkovať aj obmedzený počet nocľahov, ale vážnych záujemdovoľujú požiadať o skorú registráciu.

Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.,
riaditeľ ÚEF SAV v Košiciach

Oranizátori:
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice
Institut Laue-Langevin, Grenoble

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-01-31  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved