KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Seminár Ústavu jadrovej a subjadrovej fyziky


Dátum akcie: 2009-01-27

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ
Vás srdečne pozýva na cyklus prednášok:

Borisa Tomášika, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
a
Ivana Mela, Žilinská univerzita, Žilina,

usporiadaný v rámci seminára pre doktorandov a študentov.

Miesto prednášok: Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Jesenná 5, Košice 1. poschodie, Videokonferenčná miestnosť

Datumy a začiatky prednášok:
27. januára 2009, utorok
10:30 Tok a veľkost fireballu, B. Tomášik
14:00 Hydrodynamický popis ultrarelativistických jadrových zrážok, B. Tomášik

28. januára 2009, streda
10:00 Pozorovateľné veličiny počítané v hydrodynamike, B. Tomášik
14:00 Event-by-event fluktuácie v zrážkach ťazkých iónov, I. Melo

Záznam z akcie:

Záznam si môžete prehrať pomocou EVO Player, ktorý si spustíte z adresy.
evo.caltech.edu
kliknutím na button EVO Player.
Automaticky sa Vám stiahne player a zároveň aj spustí. Kliknete na Subor -> Otvorit URL kde vložíte jednu z týchto adries

http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_01_27_tomasik.evx
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_01_27_tomasik2.evx
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_01_28_tomasik3.evx
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_01_28_melo.evx

Player sa automaticky pripoji na server a začne prehrávať záznam.
POZOR je potrebné mať nainštalovanú JAVU (www.java.com)

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-01-30  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved