KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Selected topics in magnetism


Dátum akcie: 2017-05-11

SEMINÁR Z FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTOK
Karol Szałowski
University of Łódź

Seminár sa koná v posluchárni P1,
na PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 11.05.2017 o 13:30 hod.

Abstract:

The talk will be focused on selected theoretical aspects of magnetism in modern graphene-based materials. In the first part, a theory of the diluted ferromagnet consisting of multilayer hydrogenated graphene will be discussed [1]. The second part will concern the Hubbard model-based calculations of the properties of monolayer and bilayer graphene nanostructures in external magnetic and electric field [2,3]. The influence of the external fields on the magnetic phase diagrams (involving the total spin and the staggered magnetization) will be characterized. In particular, the possibility of controlling the magnetic phase with the electric field will be presented.

[1] K. Szałowski, Carbon 108, 327-334 (2016).
[2] K. Szałowski, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 382, 318-327 (2015).
[3] K. Szałowski, Carbon 118, 78-85 (2017).

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2017-05-10  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved