KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Menovanie riaditeľov ústavov


Dátum akcie: 2009-04-01

P o z v á n k a.
Vážení členovia Akademickej obce Ústavu fyzikálnych vied,
v súvislosti s menovaním riaditeľov ústavov našej fakulty a ich uvedením do funkcie Vás pozývam na stretnutie akademickej obce vášho ústavu, ktoré sa uskutoční

dňa 1. apríla 2009 o 11.00 hod.
v učebni P 1 v budove P. Angelinum 9.

Program:
1. Oznámenie výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ústavu.
2. Príhovor riaditeľa ústavu.
3. Príhovor dekana fakulty.

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-03-30  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved