KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


International MASTERCLASSES - Hands on Particle Physics


Dátum akcie: 2009-04-01

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(1. apríl 2009, 8:30 – 18:00 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát

Prednášky vedeckých pracovníkov Vám umožnia nahliadnúť do metód základného výskumu, ktoré prinášajú fundamen-tálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a o základných interakciách, skúmajúcich štruktúru hmoty pri vzdialenostiach menších ako sú rozmery atómových jadier, možné nové vlastnosti hmoty. V termíne 16. marca - 3. apríla 2009 sa uskutoční projekt „Hands on Particle Physics – European Masterclasses for High School Students”, ktorého sa zúčastní viac ako 80 univerzít a výskumných centier z 22 štátov Európy. Projekt zorganizovala Európska skupina pre popularizáciu časticovej fyziky EPOG a Európska fyzikálna spoločnosť EPS. Iniciátorom a koordinátorom tohto projektu na Slovensku sa stala Virtuálna kolaborácia, konkrétne jej členovia, pôsobiaci na jednotlivých slovenských univerzitách. Pod odborným vedením fyzikov študenti stredných škôl budú analyzovať reálne dáta z CERN-ských experimentov, a tak budú odhaľovať podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty.

Videokonferečná miestnosť PF UPJŠ
 • 8:30 - 8:55 Príchod a registrácia študentov
 • 8:55 - 9:00 Otvorenie EPOG projektu (RNDr. A. Dirner, CSc., ÚFV PF UPJŠ)
 • 9:00 -10:30 Pohľady do mikrosveta (Doc. RNDr. J. Hlaváčová, CSc., FEI TU Košice)
 • 10:45 -11:30 Čo môže časticová fyzika povedať o prvých mikrosekundách vývoja vesmíru (RNDr. L. Šándor, CSc., ÚEF SAV)
 • 11:30 -12:15 Urýchľovací komplex LHC v CERN (RNDr. E. Kladiva, CSc., ÚEF SAV)
 • 12:15 -13:15 Obed
PC - Lab VECIT + PC učebňa ÚFV, PF UPJŠ
 • 13:30 - 15:30 Metodická príprava študentov k praktickému cvičeniu, Analýza reálnych dát z experimentu DELPHI /CERN/
 • 15:30 - 15:45 Prestávka, občerstvenie
Videokonferečná miestnosť PF UPJŠ
 • 15:45 Zhrnutie a porovnanie výsledkov, diskusia, interpretácia výsledkov.
 • 16:00 Particle Physics Quiz, doplňujúci program
 • 16:30 Videokonferečné stretnutie s partnerskými univerzitami a s fyzikmi v CERNe. Porovnanie výsledkov analýzy praktického cvičenia, vyhodnotenie záverečného EPOG kvízu.
 • 17:30 Vyhodnotenie projektu, vyplnenie dotazníkov.
 • 17:45 Odovzdávanie certifikátov účastníkom projektu EPOG´2009, cien víťazom kvízu, CD-ROM účastníkom stretnutia a suvenírov víťazom kvízu.
Informácie o Masterclasses a registrácia: RNDr. Alexander Dirner, CSc. (dirner@vk.upjs.sk)
Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky, ÚFV Prírodovedecká fakulta
Jesenná 5, 040 01 Košice, Tel. +421 (055) 234 2421, +421 0907 997 957,


www.physicsmasterclasses.org, vk.upjs.sk, epog.evo.upjs.sk

Odborní garanti podujatia : Prof. RNDr. G. Martinská, CSc., RNDr. L. Šándor, CSc.

Záznam z akcie:

Záznam si môžete prehrať pomocou EVO Player, ktorý si spustíte z adresy.
evo.caltech.edu
kliknutím na button EVO Player.
Automaticky sa Vám stiahne player a zároveň aj spustí. Kliknete na Subor -> Otvorit URL kde vložíte URL adresu

Úvod Masterclasses 2009 - prof. RNDr. Andrej Bobák DrSc.
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_04_01_uvod.evx

Pohľad do mikrosveta - Júlia Hlaváčová
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_04_01_hlavacova.evx

Čo môže časticová fyzika povedať o prvých mikrosekundách vývoja Vesmíru - Ladislav Šándor
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_04_01_sandor.evx

Urýchľovací komplex LHC v CERNe - Eduard Kladiva
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_04_01_kladiva.evx

Určenie konštanty silnej interakcie αs - Bc. Zuzana Harmanová
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_04_01_harmanova.evx

Masterclasses 2009 - Cern
http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_04_01_master.evx

Player sa automaticky pripoji na server a začne prehrávať záznam.
POZOR je potrebné mať nainštalovanú JAVU (www.java.com)

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-04-16  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved