KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Symetrie a ich narušenia - Doc. RNDr. Martin Mojžiš, CSc.


Dátum akcie: 2009-04-16

Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF
(16. apríl 2009, 14:30 hod., KJaSF, Jesenná 5)

Vás pozýva na EVO videokonferečnú popularizačnú prednášku v rámci programu

Masterclasses 2009
pre študentov stredných škôl

Prednášku organizuje
Katedra fyziky, Elektrotechnická univerzita, Žilinská univerzita, Žilina

Doc. RNDr. Martin Mojžiš, CSc.

Symetrie a ich narušenia

Možnosť sledovania videokonferečnej prednášky umožnená študentom a učiteľom

Videokonferenčná miestnosť PF UPJŠ,
Jesenná 5, č. m. 107
16. apríl 2009 (štvrtok)
o 14.30 hod

Abstrakt: Je až neuveriteľné, akú významnú úlohu hrajú vo fyzike dve navzájom protichodné veci, symetrie a ich narušenia. V prednáške si povieme, aké symetrie hrajú fundamentálnu úlohu vo fyzike elementárnych častíc, ako sú tieto symetrie narušené a akú úlohu hrajú v našom svete tieto narušenia. Martin je absolventom teoretickej fyziky na Matematicko - fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil na univerzitách vo Viedni, vo Švajčiarsku a v USA. V súčasnosti je docentom na FMFI UK v Bratislave. Od roku 2004 je redaktorom časopisu týždeň.

Odborný garant podujatia : RNDr. Ivan Melo, PhD., Žilinská univerzita, Katedra fyziky EF, fyzika.uniza.sk/mc
Informácie o podujatí: RNDr. Alexander Dirner, CSc., (dirner@vk.upjs.sk)

Záznam z akcie:

Záznam si môžete prehrať pomocou EVO Player, ktorý si spustíte z adresy.
evo.caltech.edu
kliknutím na button EVO Player.
Automaticky sa Vám stiahne player a zároveň aj spustí. Kliknete na Subor -> Otvorit URL kde vložíte URL adresu

http://yogi.ark.fw.sk/evo_archiv/_evx/2009_04_16_mojzis.evx

Player sa automaticky pripoji na server a začne prehrávať záznam.
POZOR je potrebné mať nainštalovanú JAVU (www.java.com)

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2009-04-16  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved